Rekvalifikačné kurzy pre štátnu správu, samosprávu, úrady práce a daňové úrady PDF Vytlačiť E-mail

Zoznam akreditovaných rekvalifikačných kurzov Antre

Na kurzy aj samostatné moduly kurzov vydávame Osvedčenie o absolvovaní kurzu. Do roku 2013 sme mali platné Potvrdenie o akreitácii Ministerstva školstva SR č. 2591 a č. 1337 s platnosťou na celom Slovensku s nasledujúcimi kurzami:
Fotokópie potvrdení o akreditácii MŠ SR a ECDL.

1. Počítačové vzdelávanie
2. Počítačové zručnosti
3. Štandardná počítačová gramotnosť ako nástroj zvyšovania efektivity práce, informatizácie spoločnosti a životnej úrovne
4. Počítačová gramotnosť pre pokročilých
5. Rozvoj osobnosti
6. Kariérne poradenstvo
7. Základy podnikania
8. Akreditované testy ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítače
9. Počítačové vzdelávanie podľa európskych štandardov (príprava na ECDL)


1. Počítačové vzdelávanie

Rozsah kurzu: 508 h    Akreditácia č.: 2591/2008/39/1

Zoznam samostatných modulov kurzu:

Modul – Základy PC – 120 h
Modul – Počítačové vzdelávanie podľa európskych štandardov (príprava na ECDL) – 80 h
Modul – Počítačová grafika - 40 h
Modul – Tvorba www stránok – 80 h
Modul – MS Office pre pokročilých - 64 h
Modul – MS Project - 40 h
Modul – Programovanie v jazyku Java - 24 h
Modul – Kariérne poradenstvo – 60 h

2. Počítačové zručnosti

Rozsah kurzu: 40 h    Akreditácia č.: 2591/2009/512/3

• Práca s počítačom a správa súborov (Windows)
• Textový editor (MS Word)
• Tabuľkový kalkulátor (MS Excel)
• Elektronická prezentácia (MS PowerPoint)
• Informácia a komunikácia (Internet, MS Outlook)

3. Štandardná počítačová gramotnosť ako nástroj zvyšovania efektivity práce, informatizácie spoločnosti a životnej úrovne

Rozsah kurzu: 120 h    Akreditácia č.: 1337/35033/2006/338/1

Zoznam samostatných modulov kurzu:

Modul – Základy PC a Windows I. pre začiatočníkov – 8 h
Modul – Windows II. pre mierne pokročilých – 8 h
Modul – Textový editor Word I. pre začiatočníkov – 12 h
Modul – Textový editor Word II. pre mierne pokročilých – 8 h
Modul – Textový editor Word III. pre pokročilých – 8 h
Modul – Internet I.: e-mail, www pre začiatočníkov – 8 h
Modul – Internet II.: e-mail, www pre mierne pokročilých – 8 h
Modul – Tabuľkový kalkulátor Excel I. pre začiatočníkov – 12 h
Modul – Tabuľkový kalkulátor Excel II. pre mierne pokročilých – 12 h
Modul – Tabuľkový kalkulátor Excel III. pre pokročilých – 12 h
Modul – Prezentačný program PowerPoint I. pre začiatočníkov – 8 h
Modul – Databázový program Access I. pre začiatočníkov – 16 h

4. Počítačová gramotnosť pre pokročilých


Rozsah kurzu: 192 h    Akreditácia č.: 1337/2008/93/1

Zoznam samostatných modulov kurzu:

Modul – MS Outlook – komunikácia a plánovanie – 24 h
Modul – MS Project – plánovanie a riadenie projektov – 24 h
Modul – CorelDraw – vektorová grafika - 24 h
Modul – Adobe Photoshop – bitmapová grafika - 40 h
Modul – Tvorba www stránok – 40 h
Modul – Tvorba dynamických www stránok – PHP – 40 h

5. Rozvoj osobnosti

Rozsah kurzu: 96 h    Akreditácia č.: 2591/2009/512/1

Zoznam samostatných modulov kurzu:

Modul – Tímová práca - 24 h
Modul – Manažment stresu - 16 h
Modul – Efektívna komunikácia - 32 h
Modul – Asertivita - 16 h
Modul – Motivácia - 8 h

6. Kariérne poradenstvo

Rozsah kurzu: 60 h   Akreditácia č.: 2591/2008/39/1

• Analýza osobnosti
• Komunikačné zručnosti
• Telefonické zručnosti
• Spoločenská a business etika
• Pracovné právo
• Životopis a sprievodné listy
• Ako hľadať prácu
• Príprava na pohovor a priebeh  pohovoru
• Stratégia osobného rozvoja
• Ako zvládnuť stres

7. Základy podnikania

Rozsah kurzu: 48 h    Akreditácia č.: 2591/2009/512/2

• Legislatívna úprava podnikania
• Založenie živnosti a obchodnej spoločnosti
• Prvé kroky v podnikaní
• Právne minimum podnikania
• Podnikateľský plán – základ úspechu na trhu práce


8. Akreditované testy ECDL – Európsky vodičský preukaz na počítače

Certifikát ECDL – testy zo 7 modulov
Certifikát ECDL Štart – testy zo 4 ľubovoľných modulov

Modul 1 - Základy informačných technológií
Modul 2 - Práca s počítačom a správa súborov
Modul 3 - Spracovanie textu
Modul 4 - Tabuľkový kalkulátor

Modul 5 - Databázový systém
Modul 6 - Elektronická prezentácia
Modul 7 - Informácie a komunikácia

Akreditované testovacie centrum ECDL:
SK073 – Ing. Alena Paľová – Školiace stredisko ANTRE

Akreditované testovacie miestnosti ECDL:
SKU0090 - Trnava, SKU0120 - Banská Bystrica


9. Počítačové vzdelávanie podľa európskych štandardov
(príprava na ECDL)

Rozsah kurzu: 80 h    Akreditácia č.: 2591/2008/39/1

Základy PC: Modul 1 - Základy informačných technológií – 4 h
Windows: Modul 2 - Práca s počítačom a správa súborov - 8 h
Word: Modul 3 - Spracovanie textu - 12 h
Excel: Modul 4 - Tabuľkový kalkulátor - 16 h
Access: Modul 5 - Databázový systém - 16 h
PowerPoint: Modul 6 - Elektronická prezentácia - 16 h
Internet: Modul 7 - Informácie a komunikácia - 8 h

Máte otázky? Kontaktujte nás...

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť