Školenie EXCEL 2010 – pre mierne pokročilých, rozdielové školenie PDF Vytlačiť E-mail

 

 

 • popis a nadstavenie nového prostredia programu excel 2010 – prispôsobenie panelov nástrojov, vlastné tlačidlá, novinky programu
 • pohyb po tabuľke
 • podoby kurzora myši: selekcia, presun drag&drop, kopírovanie obsahu, postupností, zmena šírky stĺpca...
 • zopakovanie často používaných skratiek, kopírovanie a presun hárku
 • vyhľadávanie a nahradenie hodnôt
 • vytvorenie a kopírovanie vzorca, relatívna a absolútna adresácia,
 • pomenovanie vzorcov, maticový vzorec
 • zoraďovanie tabuľky - sortovanie dát podľa hodnoty, podľa farby bunky, písma..
 • podmienené formátovanie, farebné škály, množiny údajov, údajové pruhy, zvýrazňovanie hodnôt podľa hodnoty bunky, farby výplne, farby písma
 • filtrovanie - automatický filter, rýchly, vlastný – s použitím podmienky “ a zároveň“,  „alebo“
 • rozšírený filter
 • tvorba  medzisúčtov
 • práca so súborom – uloženie  súboru iba na čítanie, zaheslovanie súboru
 • ochrana a zabezpečenie dokumentu – štruktúry zošita, hárku, skrývanie vzorcov..
 • kontingenčné tabuľky a kontingenčné grafy
 • príprava na tlač, režimy zobrazenia, nadstavenie  opakovanie hlavičky na každej strane
 • rozdelenie textu do stĺpcov – cez  nástroj  text na stĺpce
 • práca s grafmi - vytvorenie a úprava grafu, nové možnosti
 • Funkcie – podmienka IF, vyhľadávacie funkcie VLOOKUP, HLOOKUP, spájanie textu – funkcia concatenate a iné