Školenie Excel 2010 - pre pokročilých, rozdielové školenie PDF Vytlačiť E-mail

 

 

 • popis a nadstavenie prostredia programu Excel, rozdiely medzi 2003 a 2010
 • zopakovanie často používaných skratiek
 • vytvorenie a kopírovanie vzorca, relatívna a absolútna adresácia, maticový vzorec, 3D odkazovanie
 • pomenovanie buniek, sprehľadňovanie vzorcov
 • sortovanie dát, podľa hodnoty, podľa farby bunky, písma..
 • podmienené formátovanie, farebné škály, množiny údajov, údajové pruhy..
 • automatický filter, rýchly, vlastný – s použitím podmienky “ a zároveň“,  „alebo“
 • rozšírený filter
 • tvorba  medzisúčtov
 • práca so súborom – uloženie  súboru iba na čítanie, zaheslovanie súboru
 • overovacie kritériá
 • ochrana – štruktúry zošita, hárku, skrývanie vzorcov..
 • kontingenčné tabuľky a grafy
 • príprava na tlač, režimy zobrazenia, nadstavenie  opakovania hlavičky na každej strane
 • rozdelenie textu do stĺpcov – cez  nástroj  text na stĺpce
 • záznam jednoduchého makra
 • práca s formulárovými prvkami – tlačidlo, posuvník, zoznam, prepínacie tlačidlo...
 • sledovanie zmien, povoliť užívateľom upravovať rozsahy..
 • funkcie – dátumové: weekday, datedif, day, year...,
 • textové: text, vyhľadávacie: vlookup a iné
 • vlastné formáty bunky