Školenie Excel 2010 - základy, rozdielové školenie PDF Vytlačiť E-mail

 

 

 • popis a nadstavenie prostredia programu excel
 • Písanie textu, oprava chybných údajov v bunkách, vymazanie z buniek, doplnenie textu do bunky, úprava šírky a výšky buniek, krok späť - vrátenie posledných vykonaných operácií
 • Rôzne spôsoby označovania buniek, presun a kopírovanie hodnôt
 • pomenovanie buniek
 • Vloženie a odstránenie riadkov / stĺpcov, Vloženie, premenovanie a odstránenie hárku,
 • Základné možnosti hromadného vypisovania údajov (dátumy, mesiace, roky, poradové čísla..)
 • Formáty čísla: mena – Sk, €, dátum, text, percento, vymazanie formátu čísla
 • Vzorce (+,-,*,/,mocnina a odmocnina), vytvorenie a kopírovanie vzorca, relatívna a absolútna adresácia ($)
 • Základné funkcie: suma, priemer, počet, max, min
 • formátovanie buniek – výplň, orámovanie, veľkosť a farba písma, kopírovanie formátu bunky
 • vloženie komentárov do buniek
 • sortovanie dát, podľa hodnoty, podľa farby bunky, písma..
 • podmienené formátovanie – nové možnosti
 • automatický filter, rýchly, vlastný – s použitím podmienky „a zároveň“,  „alebo“
 • príprava na tlač, nastavenie strany – orientácia, okraje,
 • nastavenie zlomu strany, opakovanie hlavičky tabuľky pri tlači
 • ukotvenie priečok
 • nadstavenie hlavičky a päty strán
 • práca s grafmi  - vytvorenie a úprava grafu