Učebné osnovy - osobný rozvoj
1 Vzťahy, sebapoznanie a komunikačné zručnosti 1623
2 Riešenie konfliktov, zvládanie stresu a záťažových situácii 2150
3 Asertívna komunikácia 1271