Všetky kurzy ANTRE

OUTLOOK I. email, plánovanie, kalendár, kontakty, úlohy (NR182O)


pre začiatočníkov, pre záujemcov o zvládnutie plánovania a elektrornickej pošty v Outlooku
Miesto: Nitra Termín: 7.2.2018 od 9.00 - 16.00 h Cena: 50 €
Rozsah kurzu: 8 h, 1 deň
Čas: 9.00 - 16.00 h
Maximálny počet účastníkov: 8
Adresa konania kurzu: ANTRE SK, s. r. o. Nitra, budova Stapring, Piaristická 2, 94901 Nitra

Cieľ kurzu:

Program Outlook je softvér, ktorý vám umožňuje nielen odosielať, prijímať a spravovať e-maily, ale aj spravovať kalendár a kontakty, napríklad priateľov a obchodných partnerov. Okrem toho môžete svoj kalendár zdieľať s rodinou alebo kolegami cez Internet.
Absolvent dokáže efektívne používať a filtrovať elektronickú poštu, vytvoriť a prideliť schôdzku v kalendári, prideľovať úlohy a zapisovať si poznámky.

Obsahová náplň:

E-mail

• výhody a nevýhody e-mailu
• štruktúra e-mailovej adresy 
• prijatie a prečítanie správy
• odoslanie správy, jej kópie (cc) a skrytej kópie (bcc)
• odpovedanie na správu a preposlanie správy
• pripojenie prílohy, čítanie správy s prílohou, uloženie prílohy do PC
• vymazanie správy
• etiketa (pravidlá správania pri písaní e-mailu)
• nevyžiadaná pošta
• zosobnenie e-mailovej komunikácie (použitie smajlíkov)

o správa pošty
o usporiadanie pošty
o vyhľadávanie v pošte
o pridelenie príznaku a automatické upozornenie na vybavenie pošty
o automatický podpis
o tvorba a pridelenie elektronickej vizitky

• filtrovanie pošty

o filtrovanie nevyžiadanej pošty, SPAMu, ochrana
o distribučné zoznamy

Tlač e-mailu

Adresár a kontakty

o vytvorenie položky v Adresári
o odoslanie správy na viacero adries z Adresára
o úprava a odstránenie položky v Adresári
distribučný zoznam – vytvorenie, použitie
• príznaky pri správe (pripomienka, priorita)
• kopírovanie textu do správy z iného zdroja (z www stránky, z dokumentu Word, Excel)
• pravidlá pre správy
• automatické vkladanie podpisu do správy
• vyžiadanie potvrdenia o prečítaní e-mailu
• organizovanie e-mailových správ (uloženie do priečinku, presun medzi priečinkami, vymazanie)
• ukladanie e-mailových správ
• nevyžiadaná pošta (spam), zaradenie odosielateľa do nedôveryhodných odosielateľov, kontrola pošty antivírusovým programom
• digitálny podpis, použie a princípy

• kalendár

o tvorba plánovanej činnosti, určenie príznakov (začiatok, koniec, pripomenutie, označenie)
o organizácia a pridelenie plánovanej činnosti
o zisťovanie spätnej väzby užívateľov pri plánovaní stretnutí (akceptácia, odmietnutie, navrhnutie nového termínu, vyťaženie)
o tvorba vlastného kalendára a jeho zdieľanie
o publikácia kalendára, export kalendára ako web stránky, publikácia na internete

• úlohy

o  tvorba úlohy
o prideľovanie úloh iným užívateľom (neopakujúce / opakujúce sa úlohy)
o kontrola úloh (termín splnenia, dátum začatia, stav, priorita, hotové)

• poznámky

o  tvorba krátkej poznámky
o  rozdelenie poznámok do kategórií (práca, osobné, povinné, atď.)

• priečinky

o tvorba priečinkov
o práca s viacerými osobnými priečinkami
o práca so sieťovými zložkami
o bezpečnosť zdieľaných zložiek
o  komprimácia, archivácia a zabezpečovanie zložiek

• hromadná korešpondencia

o  využitie kontaktov v MS Outlook v spojení MS Word pri posielaní hromadnej korešpondencie (pozvánky, obálky, štítkov)


Kód kurzu: NR182O

Prihláška na kurz - pre jednotlivcov
Hviezdičkou označené polia sú povinné.
Kód kurzu (*)
Zadajte kód kurzu
Meno a priezvisko, titul (*)
Napíšte prosím Vaše meno a priezvisko.
Adresa (*)
Zadajte prosím Vašu adresu
Telefón (*)
Zadajte telefónny kontakt
Email (*)
Zadajte korektný email
V prípade, ak Vás na kurz vyslala firma, zadajte jej názov a fakturačné údaje.
Ak nám chcete napísať nejakú poznámku, použite k tomu okno pre fakturačné údaje.
Firma
Invalid Input
Fakturačné údaje firmy, Poznámka
Invalid Input
  

Pred kurzom vás budeme telefonicky kontaktovať, pripomenieme vám začiatok kurzu a potvrdíte nám svoju účasť, preto uveďte čísla, na ktorých vás môžeme zastihnúť.


Ing. Alena Paľová
   Videné: 27
Powered by Sigsiu.NET