Všetky kurzy ANTRE

WORD 2010 III. pokročilé zručnosti - NR182W3


pre tých, ktorí používajú word bežne a chcú poznať všetky jeho možnosti pri tvorbe dokumentov
Miesto: Nitra Termín: 2.2.2018 od 9.00 - 16.00 h Cena: 59 €
Rozsah kurzu: 8 h, 1 deň
Čas: 9.00 - 16.00 h
Maximálny počet účastníkov: 8
Adresa konania kurzu: ANTRE SK, s. r. o. Nitra, budova Stapring, Piaristická 2, 94901 Nitra
Word III. pre pokročilých PDF Vytlačiť E-mail

Predpoklad:

 

Znalosť práce v prostredí MS Windows – ukladanie súborov, vytváranie priečinkov, kopírovanie na pamäťové zariadenia (USB kľúč, disketa)
Užívatelia by mali ovládať bežnú prácu s programom MS Word na úrovni modulu Word II - t.j. vedieť použiť základnú úpravu textu ako je jeho veľkosť, zmena písma, úprava odseku, vkladanie tabuliek, kopírovanie textu, vloženie a úprava obrázku, vytlačenie dokumentu, použitie základných typov odrážok a číslovania

Cieľ kurzu:

 

Cieľom je predviesť skúseným používateľom Wordu jeho široké možnosti pri práci s dlhými dokumentmi, pri tímovej spolupráci na vytváraní dokumentov, zjednodušiť prácu pomocou používania šablón
Po skončení kurzu účastník dokáže používať profesionálne funkcie editora pri práci s dlhými dokumentmi, dokáže vytvárať materiály a podklady s ktorými budú pracovať iní zamestnanci

Obsahová náplň:

Úprava užívateľského prostredia

o    vloženie a odstránenie panelu s nástrojmi, ich presun
o    vlastné panely s nástrojmi
o    pridanie príkazov, odobratie príkazov z panelu
o    vlastné tlačidlá pre príkazy

Vyhľadávanie a zámena textu

o    pomocou zástupných znakov
o    vyhľadanie konkrétne naformátovaného textu

Tabulátory II.

o     vytvorenie vlastných zarážok tabulátora
o     použitie vodiacich liniek

Odrážky a číslovanie

o     vlastné odrážky
o     prispôsobenie číslovania
o     viacúrovňové číslovanie

Stĺpce II.

o     rozdelenie dokumentu na stĺpce
o     rôzne šírky stĺpcov
o     vloženie zlomu stĺpca

Sekcie, zlomy strán

o     ako dosiahnuť v jednom dokumente rôzne nastavenia strán (orientácie, okrajov, orámovania a pod.)

Štýly

o    objasnenie pojmu štýl
o    význam a zákonitosti použitia štýlov v dokumentoch
o    použitie vstavaných štýlov, ich úprava
o    vlastné štýly
o    číslovanie v nadpisoch
o    sprístupnenie štýlov do globálnej šablóny

Hlavička a päta

o    vloženie čísla strany, počtu strán
o    aktuálny dátum a čas
o    vloženie obrázku
o    prepojenie hlavičky na štýly v dokumente
o    rôzne hlavičky v jednom dokumente

Obsah

o     vytvorenie automatického obsahu v dokumente

Šablóny

o    ako zrýchliť prácu pomocou používania šablón
o    použitie existujúcich šablón
o    vytvorenie novej vlastnej šablóny

Poznámky pod čiarou

Krížové odkazy

Tabuľky vo Worde

o     vytvorenie tabuľky
o     kopírovanie tabuliek z Excelu so zachovaním prepojenia
o     prevod tabuľky na text a naopak

Hromadná korešpondencia

o    formulárové listy, obálky, štítky, adresár
o    výber príjemcov na základe stanovených kritérií
o    zlučovacie polia
o    zlúčenie do tlačiarne, elektronickej pošty, súboru

Súbežné porovnanie dvoch dokumentov
Tímová práca pri vytváraní dokumentov

o     vytvorenie vnorených dokumentov – spájanie dokumentov od rôznych autorov
o     revízia – sledovanie zmien vykonaných rôznymi používateľmi

Zabezpečenie dokumentu
Konvertovanie do PDF formátu


Kód kurzu: NR182W3

Prihláška na kurz - pre jednotlivcov
Hviezdičkou označené polia sú povinné.
Kód kurzu (*)
Zadajte kód kurzu
Meno a priezvisko, titul (*)
Napíšte prosím Vaše meno a priezvisko.
Adresa (*)
Zadajte prosím Vašu adresu
Telefón (*)
Zadajte telefónny kontakt
Email (*)
Zadajte korektný email
V prípade, ak Vás na kurz vyslala firma, zadajte jej názov a fakturačné údaje.
Ak nám chcete napísať nejakú poznámku, použite k tomu okno pre fakturačné údaje.
Firma
Invalid Input
Fakturačné údaje firmy, Poznámka
Invalid Input
  

Pred kurzom vás budeme telefonicky kontaktovať, pripomenieme vám začiatok kurzu a potvrdíte nám svoju účasť, preto uveďte čísla, na ktorých vás môžeme zastihnúť.


Ing. Alena Paľová
   Videné: 24
Powered by Sigsiu.NET