Všetky kurzy ANTRE

PowerPoint 2010 I. od základov (NR182PP1)


pre záujemcov o vytváranie prezentácií v PowerPointe
Miesto: Nitra Termín: 21.2.2018 od 9.00 - 16.00 h Cena: 50 €
Rozsah kurzu: 9 h
Čas: 9.00 - 16.00 h
Maximálny počet účastníkov: 8
Adresa konania kurzu: ANTRE SK, s. r. o. Nitra, budova Stapring, Piaristická 2, 94901 Nitra

Predpoklad:

Absolvovanie modulu Windows I + Word I, alebo znalosti na úrovni modulov Windows I a Word I

Cieľ kurzu:

Po absolvovaní kurzu bude účastník schopný samostatne vytvoriť prezentáciu či už vedenú, automatickú alebo interaktívnu.

Učebné osnovy kurzu:

Úvod do programu, popis okna, mierka zobrazenia
Praktické použitie prezentácií

o Zásady tvorby prezentácií,
o Rozdelenie prezentácií

Otvorenie a zatvorenie prezentácie, popis okna

o Panely s nástrojmi, ich použitie a pridávanie nových panelov.
o Popis možnosti zobrazení 
o Použitie Pomocníka

Vytvorenie prezentácie

o Možnosti vytvorenia prezentácie zo šablóny, prázdnej prezentácie a pomocou šablóny návrhov
o Vytvorenie prezentácie zo šablóny návrhov

- Vkladanie textu
- Vrátenie posledných vykonaných operácií
- Vloženie nového snímku, zmena usporiadania textu a grafiky na snímku
- Odstránenie snímku

o Uloženie prezentácie

Úprava textu

o Osnova
o Veľkosť, typ, farba písma
o Presun, kopírovanie textu
o Pravítko 
o Riadkovanie
o Kontrola pravopisu

Klipart, fotografia, videoklip – vloženie, úprava, vymazanie
Tabuľky – vložiť tabuľku, úprava veľkosti tabuľky, úprava počtu stĺpcov a riadkov
Práca so šablónami návrhu 
Prechod snímku

o Spôsoby prechodov snímok
o Spustenie prezentácie, zastavenie prezentácie na ľubovoľnom mieste
o Skrytie a odkrytie snímku

Animácia textu
Tlač v PowerPoint-e


Kód kurzu: NR175PP1

Prihláška na kurz - pre jednotlivcov
Hviezdičkou označené polia sú povinné.
Kód kurzu (*)
Zadajte kód kurzu
Meno a priezvisko, titul (*)
Napíšte prosím Vaše meno a priezvisko.
Adresa (*)
Zadajte prosím Vašu adresu
Telefón (*)
Zadajte telefónny kontakt
Email (*)
Zadajte korektný email
V prípade, ak Vás na kurz vyslala firma, zadajte jej názov a fakturačné údaje.
Ak nám chcete napísať nejakú poznámku, použite k tomu okno pre fakturačné údaje.
Firma
Invalid Input
Fakturačné údaje firmy, Poznámka
Invalid Input
  

Pred kurzom vás budeme telefonicky kontaktovať, pripomenieme vám začiatok kurzu a potvrdíte nám svoju účasť, preto uveďte čísla, na ktorých vás môžeme zastihnúť.


Ing. Alena Paľová
   Videné: 30
Powered by Sigsiu.NET