Profil firmy PDF Vytlačiť E-mail

Školiace stredisko Antre je spoločnosť špecializujúca sa na ďalšie vzdelávanie dospelých i detí v oblasti výpočtovej techniky a sociálnej komunikácie.
Realizujeme rekvalifikačné kurzy pre Úrady práce, verejné počítačové kurzy vo vybraných mestách na Slovensku, a tiež firemné počítačové kurzy na zákazku priamo vo firmách.

Každoročne od roku 1993 počas letných prázdnin organizujeme medzi deťmi obľúbené Počítačové tábory. V roku 1996 firma Antre rozširuje svoje aktivity o vzdelávanie dospelých. A napokon v roku 1997 získavame Potvrdenie o akreditácii Ministerstva školstva Slovenskej republiky, a tým aj právo vydávať certifikáty a organizovať rekvalifikačné kurzy po celom Slovensku.

Od roku 1999 realizujeme kočovné počítačové kurzy so snahou šíriť počítačovú gramotnosť po celom Slovensku, so snahou šíriť počítačovú gramotnosť všade tam, kde naše kurzy ľudia potrebujú.

Školiace stredisko ANTRE pôsobí na trhu už 17 rokov. S úradmi práce spolupracujeme už od roku 1997. Pre nezamestnaných sme realizovali rekvalifikačné počítačové kurzy v Nitre, Nových Zámkoch, v Topoľčanoch Rimavskej Sobote, Revúcej, Prievidzi, Brezne, Štúrove, Komárne.
Spolupracujeme s Asociáciou vzdelávania samosprávy v Nitre, Trnave, Prešove, Trenčíne a Martine. Pravidelne od roku 1999 organizujeme počítačové kurzy pre pracovníkov mestských a obecných úradov i učiteľov.

V minulosti sme mali v ponuke 30 modulov akreditovaných počítačových kurzov vrámci siedmich kurzov s Potvrdením o akreditácii Ministerstva školstva SR s číslom 1337 a 2591. V súčasnosti už nie je možné počítačové kurzy na MŠ SR akreditovať.

Do roku 2010 sme boli vlastníkom licencie ECDL - Akreditovaným testovacím centrom ECDL na Slovensku, s možnosťou školiť a vydávať medzinárodné Certifikáty ECDL pre našich klientov. Testovacie miestnosti sme mali v Trnave, Lučenci a Banskej Bystrici.

Školiace stredisko Antre má bohaté skúsenosti aj so vzdelávaním v rámci projektov Európskeho sociálneho fondu. Od roku 2007 sme realizovali vzdelávanie vo viacerých projektoch. Preškolili sme desiatky zamestnancov Nemocnice v Žiari nad Hronom, v Rimavskej Sobote a Kežmarku, 200 učiteľov Šalianskeho okresu, pracovníkov Trnavského samosprávneho kraja, Obvodného i mestského úradu v Lučenci, Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Trnave.

Spĺňame kritéria pre výber ako oprávnený partner žiadateľa aj ako oprávnený subdodávateľ. Poskytneme Vám všetky potrebné informácie a doklady na vypracovanie Vášho vzdelávacieho projektu ESF.

Firmám a úradom ponúkame:

  • možnosť kurzov u Vás, v sídle Vašej firmy (úradu), podľa Vašej potreby
  • na prenájom mobilnú počítačovú učebňu – nainštalujeme naše počítače priamo u Vás vo Vašej zasadačke. 19 notebokov alebo 15 výkonných PC prepojených v sieti, s LCD monitormi, dataprojektorom, sieťovou multifunkčnou tlačiarňou, prepojených wifi sieťou...
  • plne vybavenú školiacu miestnosť Antre na Piaristickej 2 v Nitre  s 9 počítačmi a interaktívnou tabuľou s dataprojektorom, tlačiarňou, online rýchlym internetom.
  • odborných lektorov Antre – ak máte vlastné počítače a potrebujete iba lektora, zabezpečíme Vám kvalitnú lektorskú činnosť – certifikovaných, fundovaných a trpezlivých lektorov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme a vzdelávame ich nielen odborne, ale aj v oblasti komunikačných a prezentačných zručností


Pri organizovaní vzdelávania sme flexibilní – prispôsobíme sa Vašim špecifickým požiadavkám – vhodným termínom, miestom, testovaním úrovne počítačových zručností, rozsahom a obsahom kurzu „šitým na mieru“.

Dôraz kladieme na dlhodobú spoluprácu s lektormi, pozitívnu motiváciu, samostatnosť a neustále zvyšovanie kvality výučby i pomôcok.
Naši interní aj externí lektori sú odborníci z praxe a nadšenci počítačov s vrodeným pedagogickým cítením, veľkou trpezlivosťou, ochotou.

Neustály rast kvality zabezpečujeme aj náročným výberom pri prijímaní, pravidelnými seminármi školiteľov, jednotnými učebnými osnovami a atestáciami školiteľov po stránke odbornej, komunikačnej a pedagogickej. Pozitívne ohlasy svedčia o spokojnosti účastníkov.