Referencie - projekty ESF PDF Vytlačiť E-mail

Výber zo zoznamu uskutočnených projektov

 

Názov subjektu: Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
Názov projektu: Vzdelávacia aktivita "ECDL" v rámci projektu "Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov v oblasti riadenia, tvorby projektov a PC zručností"
Miesto: 
SAŽP Banská Bystrica
Dĺžka realizácie: 3 mesiace
Termíny: 10. 6. - 24. 6. 2008, 4. 8. - 18. 8. 2008, 2. 9. - 17. 9. 2008
Vykonávaná činnosť: Prípravné kurzy ECDL a testovanie ECDL

 


 

Názov subjektu: CIT, s. r. o. Bratislava
Názov projektu: Príprava a testy ECDL pre 200 učiteľov Šalianskeho kraja
Miesto: Základná škola Šaľa-Veča
Dĺžka realizácie: 18 mesiacov
Termíny: od marca 2007 do júna 2008 v týždňových turnusoch
Vykonávaná činnosť: Lektorská činnosť na prípravných počítačových kurzoch pre ECDL Štart

 


 

Názov subjektu: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Trnava
Názov projektu: "Vzdelávanie zamestnancov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. v Trnave"
Miesto: Školiace stredisko ANTRE, Trnava
Dĺžka realizácie: 2 mesiace
Termíny:
6.10., 7.10., 8.10., 9.10.,  22.10., 23.10., 24.10., 4.11., 5.11., 6.11.2008
Vykonávaná činnosť: Príprava na testy ECDL z modulov 1-7 a testy ECDL

 


 

Názov subjektu: Obvodný úrad Lučenec
Názov projektu: Informačné technológie
Miesto: Obvodný úrad Lučenec
Dĺžka realizácie: 1 mesiac
Termíny: 6.4. - 7.5.2009
Vykonávaná činnosť:
Príprava na testy ECDL z modulov 2-4 a 7

 


 

Názov subjektu: Trnavský samosprávny kraj
Názov projektu:
Školenie zamestnancov v programoch MS Word, MS Excel a príprava a testy ECDL
Miesto: Trnavský samosprávny kraj, Trnava
Dĺžka realizácie: 1 mesiac
Termíny: 07.2009 - 10.2009
Vykonávaná činnosť: Príprava na testy ECDL z modulov 2-4 a 7, Word pre mierne pokročilých, Excel pre pokročilých

 


 

Názov subjektu: Základná škola Báhoň
Názov projektu: Príprava na ECDL a testy ECDL
Miesto: Základná škola Báhoň
Dĺžka realizácie:
2 mesiace
Termíny:
05.2009 - 10.2009
Vykonávaná činnosť: Príprava na testy ECDL z modulov 2-7, Testy ECDL

 

Názov subjektu: ELFA, s. r. o., Košice
Názov projektu:

Modernizácia vzdelávania na základných a stredných školách

Miesto: Nitra - Školiace stredisko Antre
Dĺžka realizácie: 5 rokov
Termíny: 14.10.2009 - 27.1.2010
Vykonávaná činnosť: 1.modul projektu "Digitálna gramotnosť učiteľa" - lektorská činnosť, prenájom počítačovej miestnosti, administrácia školiaceho centra v Nitre
Termíny: 19.5.2010 - 14.9.2010
Vykonávaná činnosť: 2.modul projektu "Moderná didaktická technika v práci učiteľa" -  prenájom počítačovej miestnosti, administrácia školiaceho centra v Nitre
Termíny: 19.5.2010 - 14.9.2010
Vykonávaná činnosť: 3.modul projektu "Využitie IKT v predmetoch" -  prenájom počítačovej miestnosti, administrácia školiaceho centra v Nitre
Názov subjektu: Základná škola Veľký Kýr
Názov projektu: Príprava na ECDL a testy ECDL
Miesto: Základná škola Veľký Kýr
Dĺžka realizácie: 4 mesiace
Termíny: 02.2010 - 05.2010
Vykonávaná činnosť: Príprava na testy ECDL z modulov 2-7, Testy ECDL
Názov subjektu: Aglo Solution s. r. o.
Názov projektu: Príprava na ECDL a testy ECDL
Miesto: Katolícke gymnázium v Banskej Bystrici
Dĺžka realizácie: 3 mesiace
Termíny: 27.8.2009 - 27.11.2009
Vykonávaná činnosť: Testy ECDL zo 7 modulov
Názov subjektu: Vzdelávací inštitút COOP Mojmírovce, a. s.
Názov projektu: Kurzy Windows, Word 2007, Excel 2007, Outlook 2007, Internet
Miesto: Námestovo, Dunajská Streda, Kostolné Kračany
Dĺžka realizácie: 2 mesiace
Termíny: 04.2010 - 05.2010
Vykonávaná činnosť: Lektorské a technické zabezpečenie počítačových kurzov.
Názov subjektu: Združenie pre vzdelávanie a transfér KNOW-HOW
Názov projektu: Príprava na ECDL a testy ECDL pracovníkov samosprávy
Miesto: Obecné a mestské úrady okresov Hlohovec, Piešťany
Dĺžka realizácie: 3 mesiace
Termíny: 03.2010 - 05.2010
Vykonávaná činnosť: Lektorské a technické zabezpečenie počítačových kurzov.