Elektronická pošta


Cieľ kurzu:

Program Outlook je softvér, ktorý vám umožňuje nielen odosielať, prijímať a spravovať e-maily, ale aj spravovať kalendár a kontakty, napríklad priateľov a obchodných partnerov. Okrem toho môžete svoj kalendár zdieľať s rodinou alebo kolegami cez Internet.
Absolvent dokáže efektívne používať a filtrovať elektronickú poštu, vytvoriť a prideliť schôdzku v kalendári, prideľovať úlohy a zapisovať si poznámky.

Obsahová náplň:

E-mail

• výhody a nevýhody e-mailu
• štruktúra e-mailovej adresy
• prijatie a prečítanie správy
• odoslanie správy, jej kópie (cc) a skrytej kópie (bcc)
• odpovedanie na správu a preposlanie správy
• pripojenie prílohy, čítanie správy s prílohou, uloženie prílohy do PC
• vymazanie správy
• etiketa (pravidlá správania pri písaní e-mailu)
• nevyžiadaná pošta
• zosobnenie e-mailovej komunikácie (použitie smajlíkov)

o správa pošty
o usporiadanie pošty
o vyhľadávanie v pošte
o pridelenie príznaku a automatické upozornenie na vybavenie pošty
o automatický podpis
o tvorba a pridelenie elektronickej vizitky

• filtrovanie pošty

o filtrovanie nevyžiadanej pošty, SPAMu, ochrana
o distribučné zoznamy

Tlač e-mailu

Adresár a kontakty

o vytvorenie položky v Adresári
o odoslanie správy na viacero adries z Adresára
o úprava a odstránenie položky v Adresári
o distribučný zoznam - vytvorenie, použitie
• príznaky pri správe (pripomienka, priorita)
• kopírovanie textu do správy z iného zdroja (z www stránky, z dokumentu Word, Excel)
• pravidlá pre správy
• automatické vkladanie podpisu do správy
• vyžiadanie potvrdenia o prečítaní e-mailu
• organizovanie e-mailových správ (uloženie do priečinku, presun medzi priečinkami, vymazanie)
• ukladanie e-mailových správ
• nevyžiadaná pošta (spam), zaradenie odosielateľa do nedôveryhodných odosielateľov, kontrola pošty antivírusovým programom
• digitálny podpis, použie a princípy

• kalendár

o tvorba plánovanej činnosti, určenie príznakov (začiatok, koniec, pripomenutie, označenie)
o organizácia a pridelenie plánovanej činnosti
o zisťovanie spätnej väzby užívateľov pri plánovaní stretnutí (akceptácia, odmietnutie, navrhnutie nového termínu, vyťaženie)
o tvorba vlastného kalendára a jeho zdieľanie
o publikácia kalendára, export kalendára ako web stránky, publikácia na internete

• úlohy

o tvorba úlohy
o prideľovanie úloh iným užívateľom (neopakujúce / opakujúce sa úlohy)
o kontrola úloh (termín splnenia, dátum začatia, stav, priorita, hotové)

• poznámky

o tvorba krátkej poznámky
o rozdelenie poznámok do kategórií (práca, osobné, povinné, atď.)

• priečinky

o tvorba priečinkov
o práca s viacerými osobnými priečinkami
o práca so sieťovými zložkami
o bezpečnosť zdieľaných zložiek
o komprimácia, archivácia a zabezpečovanie zložiek

• hromadná korešpondencia

o využitie kontaktov v MS Outlook v spojení MS Word pri posielaní hromadnej korešpondencie (pozvánky, obálky, štítkov)