Zoom administrátor stretnutí

pre administrátorov, organizátorov online stretnutí cez konferenčný program Zoom

Vytvorenie a nastavenie Zoom konta

 • Registrácia zdarma a vytvorenie nového Zoom konta
 • Nastavenie osobného profilu - Vloženie fotky, nastavenie hesla, postup ako kúpiť mesačnú licenciu
 • Nastavenia v konte - aktivovanie/deaktivovanie čakárne (Waiting room), aktivovanie/deaktivovanie Breakout Rooms (rozdeľovania do skupín), nastavenie povolení pre účastníkov - možnosť zdieľať obrazovku, možnosť premenovať sa, možnosť komunikovať v chate medzi účastníkmi, možnosť hodnotiť pomocou emotikonov a pod.
 • Technické zabezpečenie pre kvalitný prenos videa a zvuku

Naplánovanie Zoom stretnutia

 • Kalendár stretnutí, naplánovanie stretnutia na konkrétnu hodinu a dĺžku
 • Odoslanie pozvánky na Zoom stretnutie s linkom na stretnutie, s ID stretnutia a heslom stretnutia 
 • Vloženie pozvánky do google kalendára a pozvanie hostí

Otvorenie Zoom miestnosti - spustenie stretnutia

 • Ako otvoriť Zoom miestnosť ako administrátor
 • Ako sa pripoja účastníci
 • Aktivovanie/deaktivovanie čakárne, premiestňovanie účastníkov z čakárne do miestnosti, uzamknutie Zoom miestnosti

Práca s účastníkmi v miestnosti Zoom

 • Vypnutie/zapnutie mikrofónu, vypnutie/zapnutie videa, možnosť premenovávania účastníkov, možnosť stíšenia mikrofónov účastníkom.
 • Chat - písanie správy všetkým, písanie správy jednotlivcom, odoslanie súboru účastníkom stretnutia, odoslanie linku na webovú stránku
 • Breakout Rooms - práca v skupinách v oddelených miestnostiach, spôsoby rozdelenia do skupín, prepínanie sa hostiteľa medzi skupinami.
 • Zdieľanie obrazovky, zdieľanie pdf dokumentu, zdieľanie www stránky, zdieľanie fotografií, zdieľanie videa.
 • Rady pri práci so skupinou v online prostredí.

Zoom z pohľadu účastníka

 • ako sa pripojí účastník, čo potrebuje vedieť o Zoom, ako si nainštaluje program Zoom, ako sa môže prihlásiť do diskusie, ako môže zhodnoti stretnutie s emotikonom, ako môže napísať správu hostiteľovi ako spolužiakom

Dokumentovanie stretnutia

Nahrávanie stretnutia Zoom a uloženie videa do počítača, uloženie zvukovej nahrávky do počítača.

Ukončenie stretnutia

Odhlásenie účastníka, odhlásenie hostiteľa a zrušenie stretnutia