Osnovy kurzu:

Základy PC + Word + Internet

Základy PC + Word + INTERNET: Google, Email, Skype, Facebook

Čo sa naučíte na kurze?

Účastník získa základné poznatky o práci s počítačom, zapnúť a vypnúť počítač, otvárať súbory a priečinky, prehľadávať informácie na CD, USB, pracovať s myšou. Pustiť si film, hudbu z CD. Ďalej sa naučíte písať na počítačovej klávesnici, napísať jednoduchý dokument vo Worde a uložiť ho do knižnice dokumentov.

Vrámci kurzu Internetu sa oboznámi účastník so sieťou Internet, jej využitím a používaním najdôležitejších služieb internetu: vyhľadávač Google - webové stránky, obrázky, mapy, prekladač, Email - elektronická pošta, písanie a odosielanie emailov, Youtube - pozeranie videí a filmov, Skype. Účastník bude uvedený do problematiky vyhľadávania informácií pomocou kľúčových slov alebo presných webových stránok, o ktoré má záujem. Dokáže efektívne používať a posielať elektronickú poštu i posielať prílohy. Dokáže komunikovať s okolím pomocou Skype. Je informovaný o tom, čo sú sociálne siete a ako to funguje na najznámejšej sieti Facebook. Záujemci si vytvoria aj Facebook konto.

Obsah kurzu:

Microsoft Windows 10 I. pre začiatočníkov

 • používanie myši - funkcie ľavého a pravého tlačidla
 • práca s ikonkami - presúvanie, označenie viacerých ikoniek,
 • čo robí klik, čo dvojklik, čo pravé tlačidlo myši
 • tréning práce s myšou v programe Skicár - kreslenie, vymazávanie, ukladanie vytvoreného obrázka
 • práca s oknami - popis základnej štruktúry okna, zmena veľkosti, minimalizovanie okna, presun okna, práca s viacerými otvorenými oknami
 • práca s priečinkami a súbormi, pohyb medzi priečinkami, otváranie priečinkov a súborov, vymazanie údajov, práca s košom
 • práca s CD a USB kľúčom
 • práca s digitálnym fotoaparátom, príp. mobilným telefónom, MP3 prehrávačom
 • prezeranie fotografií, spúšťanie videa a hudby v počítači

Word - práca s klávesnicou a úprava dokumentu

 • klávesnica - ako napíšeme veľké a malé písmená, dĺžeň a mäkčeň, zámok na veľké písmená, zámok na čísla, čo robí Tabulátor, kávesa Insert, Home, End, Pgup, Pgdn. Rozdiel vo vymazávaní s Delete a BackSpace. Písanie znakov s interpukčnými znamienkami. Použitie klávesy AltGr. Ako napísať Ô, Ő, Ö, €, @, °C. Ako vložíme prázdny riadok, ako vymažeme prázdny riadok, ako odsunieme text na druhú stranu
 • písanie textu a práca s napísaným textom, základné spôsoby úpravy textu - zmena veľkosti, hrúbky a farby písma, zarovnanie textu
 • napísanie jednoduchej žiadosti vo Worde, zarovnanie textu na stred a na obidve strany, nastavenie riadkovania, zrušenie alebo vloženie medzery za odsek. Nastavenie tučného písma, podčiarknutie textu, 
 • uloženie textu do knižnice dokumentov, následné otvorenie, vytlačenie dokumentu, uloženie na USB kľúč

Internet I. - elektronická pošta pre začiatočníkov - Gmail

 • Vytvorenie e-mailovej adresy - registrácia na Gmail.gom
 • Práca s e-mailom na Internete - Napísanie emailu, odoslanie emailu, otvorenie prijatej správy, odpovedanie na správu, vymazanie správy
 • Pripojenie prílohy k e-mailu, čítanie správy s prílohou - otvorenie fotky, vide, dokumentu, uloženie prílohy do PC

Internet I. - www stránky pre začiatočníkov - Google, YouTube, Mapy

 • Rôzne možnosti pripojenia na internet
 • Vyhľadávanie informácií na internete, použitie rôznych typov vyhľadávačov - google, zoznam, youtube a pod.
 • Vyhľadanie konkrétnej webovej stránky a pohybovanie sa v nej
 • Google - vyhľadávanie webových stránok pomocou kľúčových slov, vyhľadávanie stránok, obrázkov, videí.
 • Mapy - vyhľadanie mapy podľa konkrétnej adresy, vyhľadanie trasy z mesta A do mesta B
 • Prekladač textu do iných jazykov
 • Youtube - vyhľadávanie pesničiek, filmov, videí, návodov a prednášok na internete
 • Oboznámenie sa so zaujímavými a praktickými www stránkami
 • Vypĺňanie prihlášok cez internet, ukážka nakupovania cez internet, sťahovanie úradných tlačív z internetu a ich tlač, rádio cez internet, televízia cez internet, hľadanie práce cez internet...

Skype - telefonovanie zdarma cez Internet

 • Skype - telefonovanie zadarmo - komunikácia prostredníctvom Internetu
 • Registrácia vlastného účtu na Skype
 • Vyhľadanie kontaktov, pridanie a odstránenie kontaktov
 • Bežný hovor, videohovor, chatovanie

Facebook (len v prípade záujmu účastníkov)

 • Registrácia vlastného účtu na Facebook, vloženie fotky
 • Vyhľadanie firemnej stránky na facebooku, vyhľadanie osoby na facebooku
 • Čo je like, ako vložiť komentár, ako napísať súkromnú správu, ako si pridať priateľov, ako zrušiť priateľstvo, ktoré sú dôležité ikonky, ktoré si máme vo Facebooku všímať. Čo znamená verejná nástenka na facebooku a ako funguje. Na čo slúži prieskumník na facebooku.

Chcete sa prihlásiť?