Počítačové kurzy 2023
PRE NEZAMESTNANÝCH
zdarma cez KOM-PAS+ a záujemcov o prácu cez projekt "Nestrať prácu - vzdelávaj sa"

Stiahnite si žiadosť Požiadavka na Kompetenčný kurz a zavolajte nám 0905 562 910, poradíme vám aký kurz si vybrať. Viac informácii o projekte na stránke Úradu práce tu.

Aktuálne kurzy:

Nitra - 6.9.2023 - 27.9.2023, ďalšie termíny otvárame až od 1.1.2024

Kurz: MS OFFICE KOMPLET
Rozsah: 120 h, 17 dní

Vybrať si môžete z nasledujúcich modulov kurzu:

Windows 10, MS Word I, MS Word II, MS Word III, MS Excel I, MS Excel II, MS Excel III, MS PowerPoint I., MS PowerPoint II., MS Outlook - e-mail, adresár, MS Outlook - kalendár, úlohy,  Office 365: práca s OneDrive, Zdieľanie dokumentov, Formuláre - online ankety, online Word, Excel, PowerPoint, Online komunikácia - MS Teams, Zoom, Skype. Súčasťou kurzu je aj workshop "Ako si napísať kvalitný životopis a motivačný list" s kariérnou poradkyňou. Výstupom bude váš profesionálne spracovaný životopis a vzor motivačného listu.

Tento kurz neobsahuje modul Úradná a obchodná korešpondencia.

V prípade záujmu o tento kurz realizovaný cez KOM-PAS a NESTRAŤ PRÁCU volajte 0905 562 910 alebo píšte na alena.palova@gmail.com

Miesto konania: ANTRE SK (priestory Ideadizajn), Čermánske námestie 4246/23, 949 01 Nitra 


Kurz: MS OFFICE + ÚRADNÁ A OBCHODNÁ KOREŠPONDENCIA
Rozsah: 120 h, 17 dní

Vybrať si môžete z nasledujúcich modulov kurzu:
Úradná a obchodná korešpondencia - Normalizovaná úprava úradných a obchodných listov podľa normy STN 88 6101, STN 01 6910. Najčastejšie druhy úradných písomností. Štruktúra úradného a obchodného listu: Záhlavie, Adresové pásmo, Odvolávacie údaje, Text listu, Ukončenie listu - pečiatka, podpis, prílohy, rozdeľovník, Dopĺňajúce údaje. Rozdielnosť v úprave a štruktúre osobného a súkromného listu. Príklady najbežnejších písomností. Podrobný popis kurzu Úradná a obchodná korešpondencia tu.

Windows 10, MS Word I, MS Word II, MS Word III, Workshop "Ako si napísať kvalitný životopis a motivačný list", MS PowerPoint I., MS PowerPoint II., MS Outlook - e-mail, adresár, MS Outlook - kalendár, úlohy, Office 365: práca s OneDrive, Zdieľanie dokumentov, Formuláre - online ankety, online Word, Excel, PowerPoint, Online komunikácia - MS Teams, Zoom, Skype.
Tento kurz neobsahuje moduly Excel I,II,III. 

Termíny výučby: neurčený

V prípade záujmu o tento kurz realizovaný cez KOM-PAS a NESTRAŤ PRÁCU volajte 0905 562 910 alebo píšte na alena.palova@gmail.com

Miesto konania: ANTRE SK (priestory Ideadizajn), Čermánske námestie 4246/23, 949 01 Nitra

Nitra -  POČÍTAČOVÝ GRAFIK, Rozsah: 120 h

Obsah kurzu: Adobe Photoshop I. + Adobe Photoshop II. + Adobe Illustrator I. + Adobe Illustrator II + Adobe InDesign + CorelDraw

Miesto konania: ANTRE SK (priestory Ideadizajn), Čermánske námestie 4246/23, 949 01 Nitra

V prípade záujmu o kurz realizovaný cez KOM-PAS volajte 0905 562 91

Ďalšie kurzy: