Word II. mierne pokročilý


Word 2013 II. pre mierne pokročilých

Predpoklad:

Znalosť práce v prostredí MS Windows - ukladanie súborov, vytváranie priečinkov, kopírovanie na pamäťové zariadenia (USB kľúč, disketa)
Užívatelia by mali ovládať základy práce s programom MS Word, t.j. vedia použiť základnú úpravu textu ako je jeho veľkosť, zmena písma, kopírovanie textu, vloženie obrázku, vytlačenie dokumentu

Cieľ kurzu:

Cieľom je naučiť užívateľov ktorí už majú základné skúsenosti s prácou v MS Worde využívať jeho pokročilé možnosti pri vytváraní profesionálnych dokumentov
Po skončení kurzu účastník dokáže vytvárať dokumenty profesionálneho vzhľadu, pracovať s grafickými nástrojmi Wordu, vytvárať a upravovať tabuľky, bude môcť pomáhať ostatným zamestnancom pri riešení problémov s programom

Obsahová náplň:

 • Úprava užívateľského prostredia
  • vloženie a odstránenie panelu s nástrojmi, ich presun
  • prianie vlastného tlačidla pre často používanú funkciu Wordu
 • Pokročilé techniky pri úprave odseku
  • zarážky
  • medzery pred a za odsekmi
  • riadkovanie
  • orámovanie a podfarbenie odseku
  • orámovanie strany
 • Symboly
  • vkladanie symbolov
  • vkladanie symbolov pomocou klávesových skratiek
 • Úprava textu
  • použitie dialógového okna Písmo pri úprave odseku
 • Vyhľadávanie a zámena textu I.
  • vyhľadanie konkrétneho textu v dokumente
 • Odrážky a číslovanie II.
  • zmena parametrov číslovania
  • vlastné odrážky
 • Tabulátory
  • vytvorenie vlastných zarážok tabulátora
 • Stĺpce
  • rozdelenie dokumentu na stĺpce
  použitie deliacej čiary
  úprava šírky jednotlivých stĺpcov
 • Práca s grafikou vo Worde
  • obrázky
   • vloženie, úprava vlastností
   • umiestnenie obrázku
   • obtekanie textu
   • orámovanie obrázku
   • zmena farebného zobrazenia
   • zmena veľkosti súboru zmenšením obrázku
  • kreslenie vo Worde
  • WordArt
 • Hlavička a päta
  • vloženie čísla strany
  • vloženie počtu strán
  • aktuálny dátum a čas
  • vloženie obrázku
  • nastavenie inej hlavičky a päty na prvej strane
 • Tabuľky vo Worde
  • vytvorenie tabuľky
  • zoradenie údajov
  • úprava vzhľadu tabuľky podľa vlastných potrieb
 • Úvod do použitia štýlov
  • použitie preddefinovaných štýlov