PowerPoint II.

mierne pokročilý

Predpoklad:

Absolvovanie modulu Windows I + Word I, alebo znalosti na úrovni daných modulov

Cieľ kurzu:

Po absolvovaní kurzu bude účastník schopný samostatne vytvoriť prezentáciu či už vedenú, automatickú alebo interaktívnu. Prezentáciu, ktorá sa využíva na poradách, prezentácii produktu, projektu alebo pri prednáške, prípadne pri prezentácii samého seba. Bude ju vedieť uložiť, ale aj prezentovať na internete.

Učebné osnovy kurzu:

Úvod do programu, popis okna, mierka zobrazenia, praktické použitie prezentácií

 • Zásady tvorby prezentácií
 • Rozdelenie prezentácií

Otvorenie a zatvorenie prezentácie, popis okna

 • Panely s nástrojmi, ich použitie a pridávanie nových panelov.
 • Popis možnosti zobrazení - normálne, formou prehľadu, radenie snímok, poznámky
 • Vrátenie posledných vykonaných operácií
 • Použitie Pomocníka

Vytvorenie prezentácie

 • Možnosti vytvorenia prezentácie zo šablóny
 • Vytvorenie prezentácie z prázdnej prezentácie 
 • Vkladanie nových snímok
 • Ukážky typov rozloženia snímok - Úvodná snímka, Nadpis a obsah, Dva obsahy, porovnanie, Obsah s popisom, Obrázok s popisom
 • Úprava snímky a vkladanie rôznych objektov do snímky - Vkladanie textu, grafu, tabuľky, grafického prvku SmartArt, Obrázku, Videa
 • Odstránenie snímky, Presunutie snímky, Kopírovanie snímky

Farebný motív - šablóna prezentácie

 • Výber farebného motívu pozadia snímok, štýlu písma, farieb pozadia a textov
 • Vlastná úprava pozadia snímky alebo všetkých snímok

Úprava textu

 • Zmena usporiadania textu na snímke, riadkovanie, vodorovné a zvislé zarovnanie textu vrámci textového poľa, odrážky, číslovanie
 • Veľkosť, typ, farba písma, tieň textu
 • Presun, kopírovanie textu medzi snímkami, špecifiká kopírovania z internetu
 • Kontrola pravopisu

Úprava foto

 • Klipart, fotografia, videoklip - vloženie, úprava, vymazanie
 • Práca s fotkami a obrázkami - vkladanie a kopírovanie fotografií z internetu do prezentácie, vkladanie a zmenšovanie foto z fotoaparátu

Úprava videa

 • Ako vložiť video do prezentácie - možnosti, tipy a triky

Tabuľky

 • Vloženie tabuľky, úprava veľkosti tabuľky, úprava počtu stĺpcov a riadkov, zmena farebnosti tabuľky

Prechody medzi snímkami

 • Vyber prechodu medzi snímkami, možnosti efektu
 • Nastavenie prechodu - po kliknutí myšou, automaticky, nastavenie času prechodu, nastavenie dĺžky trvania snímky
 • Použitie prechodu na všetky snímky, na vybraté snímky, na každú snímku iný prechod

Animácie

 • Animácia bloku textu - po riadkoch, po slovách, po písmenách, načasovanie animácie
 • Animácia obrázku, presúvanie obrázku do popredia, do pozadia
 • Nastavenie trasy pohybu obrázku po snímke
 • Rozdiel medzi animáciou na začiatku a na konci

Spustenie prezentácie

 • Spustenie prezentácie od začiatku, od aktuálnej snímky, klávesové skratky
 • Dodatočné nastavenie prezentácie
 • Zaznamenanie prezentácie
 • Zaznamenanie prezentácie s hovoreným slovom

Uloženie prezentácie 

 • Uloženie ako powerpointovej prezentácie s možnosťou budúcej editácie
 • Uloženie čistej prezentácie
 • Uloženie ako videa
 • Uloženie ako súboru osobitných jpg obrázkov
 • Uloženie ako PDF súboru
 • Uloženie ako textu

Predloha snímky - úprava šablóny prezentácie

 • Úprava predlohy šablóny - vloženie vlastného loga, zmena farby objektu
 • Ako vložiť logo na ostatné stránky okrem prvej stránky
 • Nastavenie hlavičky a päty, číslovanie snímok
 • Zatvorenie predlohy

Poznámky z prezentácie

 • Prezentáciu môžeme pekne vytlačiť formou poznámok
 • Nastavenie predlohy poznámok - určenie počtu snímok na stránku
 • Nastavenie hlavičky a päty poznámok, číslovanie strany

Tlač Prezentácie

 • Tlač prezentácie na A4
 • Tlač formou poznámok

Export prezentácie

 • Umiestnenie prezentácie vo formáte PDF na google disk a zdieľanie 
 • Umiestnenie prezentácie vo formáte videa MP4 na Youtube