Windows, Word, Internet

Vložte svoj text

Microsoft Windows 10

 • Zapnutie, korektné vypnutie počítača, reštart, ukončenie programu, ktorý nereaguje
 • popis prostredia
 • používanie myši - funkcie ľavého a pravého tlačidla
 • práca s ikonkami - presúvanie, označenie viacerých ikoniek, rozdiely medzi nimi
 • práca s oknami - popis základnej štruktúry okna, zmena veľkosti, minimalizovanie okna, presun okna, práca s viacerými otvorenými oknami
 • práca s priečinkami a súbormi t.j.
 • oboznámenie sa so štruktúrou údajov v počítači, prezeranie súborov a priečinkov v počítači, na výukovom CD - ukážka typov súborov (ako vyzerajú texty, obrázky, prezentácie, videá),
 • zmena usporiadanie súborov v priečinku podľa názvu, prípony, veľkosti, dátumu vytvorenia..
 • vytvorenie, premenovanie, kopírovanie, odstránenie priečinku
 • náhľad vlastností súboru / priečinku
 • práca s CD, DVD a USB kľúčom
 • rozdiel v ich použití, ochrana údajov, vytváranie záloh
 • kopírovanie súborov a priečinkov, vymazanie údajov
 • napaľovanie CD a DVD
 • práca s digitálnym fotoaparátom, príp. mobilným telefónom, MP3 prehrávačom
 • kopírovanie fotiek, videa, hudby do počítača, na USB kľúč, CD
 • kopírovanie hudby do mobilných telefónov a MP3 prehrávačov
 • práca s Košom
 • vymazanie údajov z Koša
 • obnovenie súborov a priečinkov vymazaných v Koši
 • základné nastavenia Windows
 • nastavenie pozadia plochy, šetriča obrazovky
 • nastavenie času a dátumu

Textový editor WORD 2010/2013 I. pre začiatočníkov

Cieľ kurzu:

 • Absolvent kurzu bude schopný efektívne využívať základné funkcie a možnosti programu MS Word, samostatne napísať jednoduchý administratívny dokument, vkladať do dokumentu obrázky, vytvoriť jednoduchú tabuľku a celý dokument vytlačiť.
 • Vstupné požiadavky:
 • Absolventi modulu Windows I., alebo užívateľ samouk ovládajúci Windows na úrovni modulu Windows I.

Učebné osnovy kurzu:

 • popis okna programu, úprava mierky zobrazenia
 • zobrazenie / skrytie základných panelov s nástrojmi
 • popis klávesnice, písanie čísel, veľkých a malých písmen, mäkčeňov a dĺžňov, vkladanie špeciálnych symbolov (@, €, Ö, ö, ü, ô, Ô, °C), , horný a dolný index, zmena jazyka klávesnice prepínanie Sk/En
 • vkladanie textu, vymazanie, dopĺňanie do už napísaného textu, prepisovací režim, vkladací režim, odsúvanie textu o riadok nižšie a späť, vkladanie prázdnych riadkov za odsek, odsunutie textu na novú stranu
 • vrátenie poslednej operácie
 • základné spôsoby úpravy textu
 • zmena typu (fontu), veľkosti, farby písma
 • zarovnanie odsekov
 • odsadenie 1. riadku pomocou tabulátora
 • označovanie textu

písanie krátkej pozvánky s obrázkom a odrážkami a rozkopírovanie 3 krát na stranu

 • vloženie obrázku, jeho presun, kopírovanie, zmena veľkosti, odstránenie
 • kopírovanie textu, presun textu
 • vloženie tabuľky
 • pridanie / vymazanie riadkov
 • písanie údajov do tabuľky
 • úprava šírky a výšky buniek
 • automatický formát tabuľky
 • kopírovanie tabuľky

písanie úradného dokumentu, vyplnenie žiadosti stiahnutej z internete

 • žiadosť, reklamácia, životopis
 • nastavenie strany - orientácia strany na výšku a šírku, nastavenie okrajov
 • kontrola pravopisu napísaného dokumentu
 • tlač dokumentu - náhľad dokumentu pred tlačou, možnosti nastavenia tlače
 • vyhľadanie informácií v dokumente a nahradenie slov
 • príprava dokumentu na odoslanie e-mailom ako príloha
 • vkladanie textu a obrázkov z internetových stránok

Internet I. - elektronická pošta  - Gmail

 • Vytvorenie e-mailovej adresy - registrácia na Gmail.gom
 • Práca s e-mailom na Internete - Napísanie emailu, odoslanie emailu, otvorenie prijatej správy, odpovedanie na správu, vymazanie správy
 • Pripojenie prílohy k e-mailu, čítanie správy s prílohou - otvorenie fotky, vide, dokumentu, uloženie prílohy do PC
 • Vloženie automatického podpisu

Internet I. - www stránky pre začiatočníkov - Google, YouTube, Mapy

 • Rôzne možnosti pripojenia na internet
 • Vyhľadávanie informácií na internete, použitie rôznych typov vyhľadávačov - google, zoznam, youtube a pod.
 • Vyhľadanie konkrétnej webovej stránky a pohybovanie sa v nej
 • Google - vyhľadávanie webových stránok pomocou kľúčových slov, vyhľadávanie stránok, obrázkov, videí.
 • Mapy - vyhľadanie mapy podľa konkrétnej adresy, vyhľadanie trasy z mesta A do mesta B
 • Prekladač textu do iných jazykov
 • Youtube - vyhľadávanie pesničiek, filmov, videí, návodov a prednášok na internete
 • Oboznámenie sa so zaujímavými a praktickými www stránkami
 • Vypĺňanie prihlášok cez internet, ukážka nakupovania cez internet, sťahovanie úradných tlačív z internetu a ich tlač, rádio cez internet, televízia cez internet, hľadanie práce cez internet...

0

Facebook (len v prípade záujmu účastníkov)

 • Registrácia vlastného účtu na Facebook, vloženie fotky
 • Vyhľadanie firemnej stránky na facebooku, vyhľadanie osoby na facebooku
 • Čo je like, ako vložiť komentár, ako napísať súkromnú správu, ako si pridať priateľov, ako zrušiť priateľstvo, ktoré sú dôležité ikonky, ktoré si máme vo Facebooku všímať. Čo znamená verejná nástenka na facebooku a ako funguje. Na čo slúži prieskumník na facebooku.