Úradná a obchodná korešpondencia

Normalizovaná úprava úradných a obchodných listov podľa normy STN 88 6101, STN 01 6910. Najčastejšie druhy písomností. Štruktúra úradného a obchodného listu: 1. Záhlavie, 2. Adresové pásmo, 3. Odvolávacie údaje, 4. Text listu, 5. Ukončenie listu - pečiatka, podpis, prílohy, rozdeľovník, 6. Dopĺňajúce údaje.
Úprava a náležitosti osobného listu, súkromného listu.

 • Úprava úradných listov v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem STN 01 6910 a STN 88 6101.
 • Výklad aktualizovanej normy – kedy a kde vkladať 1 medzeru, kam dve, ako sa správne píšu telefónne čísla, kde používame spojovník, kde pomlčku, kedy používať vo výpočte bodov bodkočiarku, kedy čiarku, bodku; kedy dávať za 3 bodky medzeru, dáva sa za 3 bodky na konci vety bodka?
 • Správne písanie skratiek, titulov, menových jednotiek, aktuálne jednotky času, správne písanie dátumu, adries, oddielov a pododdielov, aké zvýrazňovanie textu je prijateľné v úradných listoch. Kedy sa píše Vy, kedy vy?
 • Úprava a náležitosti úradného a obchodného listu, osobného listu, súkromného listu. Aké sú predpísané okraje, riadkovanie a medzery medzi riadkami. Záhlavie listu, adresa, odvolávacie údaje, text listu, pozdrav, prílohy, rozdeľovník, pečiatka, podpis, päta. Praktické napísanie úradného a osobného listu.
 • Praktická aplikácia vo Worde, pokročilé zručnosti - číselné zostavy a viacúrovňové číslovanie, nastavenie úrovní číslovania presne podľa normy, poznámky pod čiarou, vysvetlivky, automatický obsah a uloženie v pdf, vypnutie automatickej kontroly pravopisu, nastavenie tabulátorov v liste a tabuľke, ako si navždy nastaviť riadkovanie a typ písma vo Worde.
 • Vkladanie špeciálnych symbolov a znakov. Klávesové skratky. Rozšírené a zúžené písmo.
 • Zaheslovanie PDF. Bezpečné posielanie veľkých súborov. Kontrola pravopisu.
 • Číslovanie strán, tabuliek, obrázkov, číslovanie nadpisov v štýloch. Automatický obsah dokumentu, obrázkov a tabuliek. Ako vypnúť číslovanie na 1 strane a číslovať strany až od 3 strany?
 • Hromadná korešpondencia, listy, obálky, štítky, 3 pozvánky na jednu A4. Vypísanie obálky vo Worde.
 • Vytváranie formulárov, zapnutie vodiacej linky do konca strany, zaškrtávacie políčko s prepínaním zaškrtávania.
 • ePodací hárok na pošte – registrácia, použitie, tlač štítkov.
 • Ako písať správne emaily. Automatický podpis v Outlooku a Gmaili. Odchýlky pri e-mailovej korešpondencii.
 • Čo je netiketa.