MS Teams

Vložte svoj text

Cieľ kurzu:

Microsoft Teams je aplikácia na komunikáciu a spoluprácu v tíme. Prostredníctvom nej môžeme medzi jednotlivými účastníkmi volať, chatovať, zdieľať súbory alebo obrazovku počítača a tým byť plnohodnotne pripravený na komunikáciu online. Ukážka práce so zdieľanými súbormi vo Onedrive a práca s online MS Word, MS Excelom a MS Forms.

Rozsah: 8 vyučovacích hodín (1 vyuč. hodina = 45 min.)

Časový harmonogram: 9.00 – 15.30 h

Učebné osnovy kurzu:

Teams,

 • Úvodné informácie o aplikácii Microsoft Teams
 • Nastavenie a prispôsobenie tímu
 • Spolupráca v tímoch a kanáloch
 • Práca s príspevkami a správami
 • Nahratie a vyhľadanie súborov
 • Začatie konverzácií a hovorov
 • Spravovanie schôdzí
 • Nastavenie živých podujatí a účasť na nich
 • Preskúmanie aplikácií a nástrojov
 • Správa rozvrhov tímu s aplikáciou Zmeny
 • Správa informačného kanála aktivity
 • Teams na cestách

OneDrive a MS Office 365

 • Spravovanie súborov, nahrávanie na OneDrive a naopak ukladanie do počítača
 • Zdieľanie súborov a zdieľanie priečinkov.
 • Synchronizácia a výhody a systém práce pri využívaní zdieľaných súborov v Exceli a Worde
 • Vytvorenie zdieľanej tabuľky v Exceli a jej naplnenie viacerými užívateľmi
 • Vytvorenie zdieľaného dokumentu a jeho písanie viacerými účastníkmi v reálnom čase.
 • Zabezpečenie súborov, ochrana a obnovenie

MS Forms – tvorba formulárov a dotazníkov

Vysokoefektívny nástroj na vytváranie dotazníkov, testov, zber údajov, tvorbu prihlášok na akékoľvek podujatie

 • nastavenia formulára, typy formulárov
 • analýza výsledkov, export do Excelu
 • možnosti zdieľania a distribúcie formulárov
 • integrácia MS Forms do MS Teams