Excel III. pokročilý

Excel 2013/2016/2019 pre pokročilých

Predpoklad:

Znalosť práce v prostredí MS Windows - ukladanie súborov, vytváranie priečinkov, kopírovanie na pamäťové zariadenia (USB kľúč, disketa). Znalosť práce v prostredí MS Excel na úrovni kurzu Excel II.- používanie základných vzorcov, vkladanie, prepisovanie a vymazávanie údajov v bunkách Excelu, vytvorenie tabuľky, jej základná grafická úprava, používanie základných formátov čísel, znalosť kopírovania a presunu buniek, použitie základných funkcií (suma, priemer), vytváranie jednoduchých grafov a zmena ich vlastností (napríklad farba pozadia, pridanie nadpisu a pod.), použitie automatického filtra

Cieľ kurzu:

Cieľom je ukázať skúseným užívateľom Excelu jeho ďalšie možnosti, špeciálne funkcie a postupy, umožniť im rýchle a efektívne spracovávanie údajov prostredníctvom tohto programu
Po skončení kurzu účastník dokáže využívať a vytvárať šablóny, efektívne pracovať s podmieneným formátovaním, vyhľadávať hodnoty na základe ich formátovania, vytvárať zložité typy grafov, používať vybrané logické a vyhľadávacie funkcie, pracovať s textovými súbormi v Exceli, používať rozšírený filter a kontingenčné tabuľky

Obsahová náplň:


Šablóny

o ako zrýchliť prácu pomocou používania šablón
o použitie existujúcich šablón
o vytvorenie novej vlastnej šablóny
o ukladanie zošitov v iných formátoch

Vyhľadávanie a nahradenie hodnôt II.

o rýchle vyhľadanie a označenie prázdnych buniek, vzorcov, hodnôt v zadanej oblasti
o vyhľadanie textu a čísel na základe jeho formátu

Podmienené formátovanie II.

o použitie základných funkcií v spolupráci s podmieneným formátovaním - ako v tabuľke zvýrazniť najvyššiu, najnižšiu hodnotu, hodnoty nad alebo pod priemerom a pod..
o ako zvýrazniť celý riadok na základe jednej hodnoty v ňom

Zoraďovanie tabuliek II.

o zoradenie podľa vlastného zoznamu

Grafy II.

o ako vytvoriť kombinovaný graf
o ako do grafu preniesť priemernú hodnotu
o graf s dvoma osami X alebo Y

Filtrovanie údaov II. - rozšírený filter

o ako a kedy použiť rozšírený filter
o zadávanie kritérií pre rozšírený filter

Formuláre

o tvorba dotazníkov a formulárov

Kontingenčné tabuľky II.

o úvod do tvorby
o súhrn číselných hodnôt a dátumov v kontingenčnej tabuľke
o zoradenie údajov podľa rôznych kritérií
o percentuálne výpočty v kontingenčnej tabuľke
o tvorba výpočtových polí a výpočtových položiek v KT (vlastné vzorce v KT)
o kontingenčná tabuľka vytvorená na základe dát nachádzajúcich sa na viacerých hárkoch
o kontingenčný graf

Medzisúčty II. - viac úrovní medzisúčtov
Názvy

o popis a význam názvov pri práci v Exceli
o vloženie a odstránenie názvu
o použitie názvu vo vzorci

Logické funkcie II.

o viacnásobná funkcia IF
o funkcie AND, OR - ak musí byť splnených viac podmienok zároveň, alebo ak musí byť splnená aspoň jedna zo zadaných podmienok.. a pod.

Vyhľadávacie funkcie II.

o INDEX, MATCH - vyhľadanie hodnoty v tabuľke na základe stĺpca a riadku

Prepojenia vzorcov

o vytváranie vzorcov medzi bunkami v rôznych hárkoch, prepojení medzi hárkami a súbormi

Práca s textovými reťazcami

o rozdeľovanie textu do viacerých stĺpcov, použitie vybraných textových funkcií, import textových dokumentov do Excelu