Kurzy pre samosprávu, pre členov AVS-RVC

Excel I. základy pre samosprávu

tvorba a úprava tabuľky, základné vzorce a funkcie, prepojenia tabuliek, formáty čísel

Cieľová skupina:

- pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

Termín školenia: dohodou

Miesto školenia:

- V zasadačke vášho úradu. Lektor príde k vám s mobilnou notebookovou učebňou. 
- ANTRE SK, budova Stapring - zasadačka, 3. poschodie. blok A vľavo, Piaristická 2, 949 01 Nitra

Čas: 

prezentácia: od 8:30 hod. začiatok kurzu: 9:00 hod. koniec: cca 15:30 hod.

Cieľ kurzu:

Cieľom je naučiť používateľov, ktorí nemajú žiadne alebo občasné skúsenosti s prácou v MS Excel využívať jeho základné funkcie. Kurz je vhodný aj pre samoukov, ktorí vypĺňajú už vopred pripravené tabuľky a chcú sa naučiť ich sami vytvárať.

Absolvent kurzu bude schopný vytvoriť a upraviť tabuľku, hromadne rozširovať riadky a stĺpce, orámovať tabuľku, vkladať a upravovať základné vzorce a robiť výpočty, pridávať k číslam znak €, % a oddeľovač tisícov, zaokrúhľovať na celé čísla aj 2 desatinné miesta, prepájať hárky a zošity, robiť sumáre a priemery, zlučovať bunky aj zalamovať text v bunkách, kopírovať čísla aj vzorce, urobiť hromadne poradové čísla, vytvoriť si vlastný kalendár bez soboty a nedele, ukotvovať prvý riadok pri prezeraní tabuľky, opakovať názvy stĺpcov pri tlači na každej strane, vytlačiť údaje z Excelu.

Predpoklad účastníka:

Znalosť práce v prostredí MS Windows - ukladanie súborov, vytváranie priečinkov, kopírovanie na pamäťové zariadenia (USB, CD, mobil), písanie vo Worde

Lektorka:

Ing. Alena Paľová - Školiace stredisko ANTRE

Program:

Úvod, popis základných častí, mierka zobrazenia

 • Písanie textu, jeho oprava a vymazanie z buniek, doplnenie textu do bunky
 • Označenie buniek
 • Úprava šírky a výšky buniek, hromadné nastavenie výšky riadkov
 • Vrátenie posledných vykonaných operácií - Krok späť

Formáty čísla

 • Mena €, dlhý a krátky dátum, text, percento, vymazanie formátu čísla
 • Vkladanie telefónneho čísla a smerovacieho čísla s nulou na začiatku
 • Zaokrúhľovanie buniek, zvyšovanie a znižovanie počtu desatinných miest

Úprava tabuľky

 • zmena vlastností písma (veľkosť, typ, farba)
 • orámovanie tabuľky, zrušenie orámovania, podfarbenie buniek
 • Vymazanie údajov a formátu z buniek
 • Kopírovanie textu a tabuľky
 • Vloženie a odstránenie riadkov / stĺpcov,
 • Vloženie hárku, premenovanie a odstránenie hárku,
 • Základné možnosti hromadného vypisovania údajov (dátumy, mesiace, roky, poradové čísla, časový harmonogram, kalendár..)

Písanie a úprava vzorcov

 • základné vzorce (+,-,*,/)
 • Prepojenie buniek v rámci hárku, prepojenie údajov medzi hárkami

Základné funkcie

 • suma SUM, minimum MIN, maximum MAX, priemer AVERAGE, počet COUNT

Zoradenie tabuľky

 • Podľa abecedy - mena a priezviska, podľa veľkosti čísel

Ukotvenie prvého riadka a stĺpca

 • Ukotvenie prvého riadka pri prezeraní veľkej tabuľky, opakovanie tlače hlavičky tabuľky (názvov stĺpcov) na každej strane

Nastavenie strany pred tlačou

 • Orientácia papiera, veľkosť strany, úprava okrajov

Tlač tabuliek, tlač vybranej oblasti

Poplatok za kurz zahŕňa: 

 • honorár lektorky, občerstvenie (káva, čaj, voda), obed a režijné náklady.

Účastníci kurzu dostanú: 

 • CD, na ktorom budú príručky ku kurzu.
 • USB s videopoznámkami z kurzu, poznámkový blok a pero.
 • Na záver kurzu obdržia CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu.

Minimálny počet na uskutočnenie kurzu sú 4 osoby.

Poplatok pre členov RVC: 45 €/osobu

Nadpis textu

Váš text začína práve tu. Kliknite sem a môžete začať písať. Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem ut enim.