Kurzy pre samosprávu, pre členov AVS-RVC

EXCEL III. - pre pokročilých

praktické riešenia úloh z praxe - rozpočet, pracovný výkaz, databáza obyvateľov, platy a odvody, evidencia majetku, kalkulácie a aplikácia jednotlivých funkcií Excelu

Cieľová skupina:

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

Termín školenia: dohodou
Rozsah kurzu: 1 deň, 8 vyučovacích hodín

Miesto školenia:

- V zasadačke vášho úradu. Lektor príde k vám s mobilnou notebookovou učebňou.
- ANTRE SK, budova Stapring - zasadačka, 3. poschodie. blok A vľavo, Piaristická 2, 949 01 Nitra

Čas: 

prezentácia: od 8:30 hod. začiatok kurzu: 9:00 hod. koniec: cca 15:00 hod.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je riešiť praktické úlohy z praxe s použitím pokročilých nástrojov Excelu. Kurz bude vedený formou workshopu na ponúknutých príkladoch z praxe, prípadne vašich vlastných, ktoré si na kurz prinesiete.

Predpoklad účastníka:

Kurz je určený následne pre absolventov kurzu EXCEL II. pre mierne pokročilých alebo pre tých, ktorí používajú v praxi bežne Excel a ovládajú problematiku mierne pokročilého kurzu.
Kurz nie je vhodný pre začiatočníkov a občasných používateľov Excelu.

Lektorka: 

Ing. Alena Paľová - Školiace stredisko ANTRE

Program:

Kalkulácie

 • Použitie vzorcov a prepojení pri tvorbe jednoduchej kalkulácie podujatia,
 • Zásady tvorby tabuľky pri kalkulácii

Rozpočet

 • Použitie funkcie SUM pri príprave rozpočtu, kopírovanie funkcie, chyby pri použití funkcie, vzorce na výpočet zostatku, prepojenia buniek, využitie koeficientu a % pri výpočte rozpočtu na roky budúce

Pracovný výkaz

 • Ako si vytvoriť a naformátovať pracovný výkaz, úprava šírky riadkov a stĺpcov, zlučovanie buniek, vzorec, funkcia SUM
 • Časové funkcie
  - HOUR, MINUTE - prepočet času z formátu 12:30 na desiatkový formát 12,5 h využiteľné v pracovnom výkaze
 • a SUM - výpočet sumáru počtu odpracovaných hodín za mesiac
 • Kopírovanie hárku Pracovného výkazu na 12 mesiacov

Databáza obyvateľov

 • Zoraďovanie a filtrovanie v databáze obyvateľov,
 • Odstránenie duplicitných údajov v databáze obyvateľov
 • rôzne úpravy na vytvorenie zoznamu podľa zadaných podmienok
 • Textové funkcie - LOWER, PROPER, UPPER, CONCATENATE, TRIM, VALUE
 • Nástroj TEXT na stĺpce - rozdelenie mena a priezviska do dvoch stĺpcov
 • Spájanie databáz pomocou funkcie VLOOKUP
 • OVERENIE ÚDAJOV - vloženie výberového zoznamu do bunky, zabezpečenie dĺžky textu v bunke, formátu čísla

Platy a odvody

 • Pomenovanie buniek a využitie pomenovaných buniek vo vzorcoch,
 • Správca názvov, vymazanie názvu bunky, nájdete adresy pomenovanej bunky
 • Použitie vzorcov a prepojenia buniek pri výpočte platov a odvodov
 • Použitie funkcie SUM pri výpočte mzdy
 • Použitie logickej funkcie IF pri výpočte mzdy
 • Zaokrúhľovanie buniek - ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN

Evidencia majetku

 • Overovanie údajov v bunkách - overovanie dĺžky textu, typu čísla,
 • Vkladanie výberového zoznamu do bunky pre ľahšie vypĺňanie údajov
 • Spracovanie štatistiky pomocou Kontingenčnej tabuľky alebo Medzisúčtu

Príprava výstupov

 • nastavenie strany pred tlačou, ukážka zlomov strán
 • opakovanie hlavičky a prvého stĺpca na každej strane
 • príprava tlačových výstupov, uloženie súboru vo formáte pdf alebo v nižšej verzii excelu

Témy vyberieme podľa záujmu účastníkov, prípadne si prineste vlastné problematické príklady

Poplatok za kurz zahŕňa: 

 • honorár lektorky, občerstvenie (káva, čaj, voda), obed a režijné náklady.

Účastníci kurzu dostanú: 

 • CD, na ktorom budú príručky ku kurzu, 
 • DVD s videopoznámkami z kurzu, poznámkový blok a pero.
 • Na záver kurzu obdržia CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu.

Minimálny počet na uskutočnenie kurzu sú 4 osoby.

Poplatok za PC kurz: 49 €