Ing. Alena Paľová – Antre

Lektorka PC a akreditovaná skúšobná komisárka testov ECDL. Počítačovým kurzom sa venujem 26 rokov

S počítačmi som sa stretla už na gymnáziu, keď prišli prvé počítače PMD a Atari. Na vysokej škole v Nitre so zameraním na automatizované systémy riadenia sme najprv pracovali na nudnej čiernej obrazovke MS DOS s programami Lotus a T602. V roku 1992 však prišiel Windows 3.1 s ikonkami a oknami, čo bola revolúcia v počítačoch a spôsobila masový predaj počítačov. V poslednom ročníku 1995 sme sa dva semestre učili Microsoft Office 95, teda Word, Excel, PowerPoint, Access... S týmito programami pracujem dodnes.

Keďže zároveň mám rada prácu s ľuďmi, počítačové vzdelávanie je práca, ktorá ma baví už 26 rokov. Posledných 11 rokov sa sama venujem intenzívne lektorskej práci, pretože v nej môžem zmysluplne dávať ľuďom viac než počítačové kurzy.

Teší ma spoznávanie nových ľudí a ich talentov, zaujímavých ľudských príbehov, ale tiež možnosť pomôcť im zbaviť sa strachu z počítačov, či komplexu menejcennosti z technicky zdatných mladých ľudí i schopnosť zorientovať sa v tom informačnom chaose okolo nás. Tiež je to príležitosť ukázať, že nevyhnutné základy Internetu, Wordu a ďalších programov nie je zas až také ťažké zvládnuť, ak vám to niekto dobre a trpezlivo vysvetlí. A tým, ktorí dokážu vydržať skutočne ťažké a niekedy trápne začiatky, sa otvorí svet úplne nových možností vzdelávania sa, koníčkov, práce a nových kontaktov. 

Z histórie školiaceho strediska Antre

Alena Paľová - zakladateľka
Alena Paľová - zakladateľka

V roku 1993 sme v študentskej organizácii AIESEC organizovali prvý vzdelávací počítačový tábor pre deti, ktorý som organizovala nasledujúcich 23 rokov. Vďaka nemu som sa zoznámila s počítačovou firmou Antre a po skončení školy v roku 1995 som v nej začala pracovať ako marketingový manažér. V októbri 1996 sme vo firme otvorili školiace stredisko Antre. Bolo to prvé školiace stredisko na počítače v Nitre. V tom čase začal počítačový boom a firmy hromadne zaškoľovali pracovníkov na Windows, Word a Excel. Preškolili sme stovky zamestnancov a stovky nezamestnaných. Mala som na starosti organizáciu a marketing školení a tiež organizáciu počítačových lektorov. Kríza v roku 1998 však položila aj našu firmu, dostali sme hromadnú výpoveď, a preto som sa v roku 1999 rozhodla podnikať. Založila som Školiace stredisko Antre. Vtedajší riaditeľ Ing. Vladimír Botto mi ponúkol používanie mena firmy Antre čím sa zabezpečila kontinuita školení pre zákazníkov a kurzy mohli bez zmeny pokračovať. Vo svojej firme som rozbehla tzv. kočovné počítačové kurzy - mobilnú učebňu s ktorou sme chodili z mesta do mesta z firmy do firmy. Pravidelne sme školili v mestách Levice, Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Šaľa, Nové Zámky, Levice, Brezno, Zvolen, Detva, Rimavská Sobota, Tornaľa. Keď som sa presťahovala do Trnavy, rozbehla som počítačové kurzy aj v Trnave, Senici, a Piešťanoch.

V Trnave som v roku 2007 kvôli kurzom ECDL a kurzom financovaným z Európskeho sociálneho fondu založila novú právnu formu firmy - ANTRE SK, s. r. o. V roku 2009 sme získali Potvrdenie o akreditácii z Ministerstva školstva č. 2591 a v roku 2010 sa ANTRE SK stalo akreditovaným testovacím centrom ECDL. Ja aj ďalší lektori sme absolvovali testy ECDL a stali sa Akreditovanými skúšobnými komisármi ECDL. Otestovali sme desiatky pracovníkov samosprávy a štátnej správy, ktorí získali Európsky vodičský preukaz na počítače.

Po skončení veľkých projektov ako Modernizácia vzdelávania SŠ a ZŠ učiteľov sme znova otvorili kurzy pre verejnosť od roku 2012 v Nitre a po presťahovaní sídla firmy ANTRE SK, s. r. o. do Dunajskej Stredy, kde bývam od roku 2018 aj v Dunajskej Strede. 

V roku 2020 sme uzatvorili školiace miestnosti v Nitre aj Dunajskej Strede a začali pracovať online prostredí cez konferenčné programy Skype, Zoom, Teams, Meet podľa želania zákazníka. 

Tím lektorov Antre 2024

Začíname znova a inak. Po období, ktoré neprialo prezenčnému vzdelávaniu, som v novembri 2023 oslovila nezávislých profesionálnych lektorov, s ktorými sme v minulosti spolupracovali. Začali sme novú spoluprácu, založenú na družstevníckych rovnocenných princípoch, v ktorej ponuka služieb Antre je tvorená individuálnou ponukou každého lektora. 

Cieľom tohto združenia lektorov je pomôcť každému lektorovi k zviditeľneniu, sebarealizácii, individuálnej spokojnosti a slobode a tým vysokej motivácii pri realizácii kurzov. Som presvedčená, že lektor, ktorý učí podľa svojich talentov a schopností, na základe požiadaviek zákazníka, podáva najlepšie výsledky pre účastníka.

Sme pripravení Vám slúžiť našimi vedomosťami.

za Tím lektorov Antre
Ing. Alena Paľová, konateľka ANTRE SK

Alena Paľová
Alena Paľová