Z histórie školiaceho strediska Antre

Alena Paľová - zakladateľka
Alena Paľová - zakladateľka

V roku 1993 sme v študentskej organizácii AIESEC organizovali prvý vzdelávací počítačový tábor pre deti, ktorý som organizovala nasledujúcich 23 rokov. Vďaka nemu som sa zoznámila s počítačovou firmou Antre a po skončení školy v roku 1995 som v nej začala pracovať ako marketingový manažér. V októbri 1996 sme vo firme otvorili školiace stredisko Antre. Bolo to prvé školiace stredisko na počítače v Nitre. V tom čase začal počítačový boom a firmy hromadne zaškoľovali pracovníkov na Windows, Word a Excel. Preškolili sme stovky zamestnancov a stovky nezamestnaných. Mala som na starosti organizáciu a marketing školení a tiež organizáciu počítačových lektorov. Kríza v roku 1998 však položila aj našu firmu, dostali sme hromadnú výpoveď, a preto som sa v roku 1999 rozhodla podnikať. Založila som Školiace stredisko Antre. Vtedajší riaditeľ Ing. Vladimír Botto mi ponúkol používanie mena firmy Antre čím sa zabezpečila kontinuita školení pre zákazníkov a kurzy mohli pokračovať. Vo svojej firme som rozbehla tzv. kočovné počítačové kurzy - mobilnú učebňu s ktorou sme chodili z mesta do mesta z firmy do firmy. Pravidelne sme školili v mestách Levice, Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Šaľa, Nové Zámky, Levice, Brezno, Zvolen, Detva, Rimavská Sobota, Tornaľa. Keď som sa presťahovala do Trnavy, rozbehla som počítačové kurzy aj v Trnave, Senici, a Piešťanoch.

V Trnave som v roku 2007 kvôli kurzom ECDL a kurzom financovaným z Európskeho sociálneho fondu založila novú právnu formu firmy - ANTRE SK, s. r. o. V roku 2009 sme získali Potvrdenie o akreditácii z Ministerstva školstva č. 2591 a v roku 2010 sa ANTRE SK stalo akreditovaným testovacím centrom ECDL. Ja aj ďalší lektori sme absolvovali testy ECDL a stali sa Akreditovanými skúšobnými komisármi ECDL. Otestovali sme desiatky pracovníkov samosprávy a štátnej správy, ktorí získali Európsky vodičský preukaz na počítače.

Po skončení veľkých projektov ako Modernizácia vzdelávania SŠ a ZŠ učiteľov sme znova otvorili kurzy pre verejnosť od roku 2012 v Nitre a po presťahovaní sídla firmy ANTRE SK, s. r. o. do Dunajskej Stredy, kde bývam v roku 2018 aj v Dunajskej Strede. Verím, že sa kurzov zúčastní mnoho ľudí zo žitného ostrova a ocenia možnosť necestovať za vzdelaním v ranných zápchach do Bratislavy.