Ako nainštalovať konferenčný program ZOOM do počítača.

05.04.2020

Program ZOOM slúži v dnešnej dobe na stretávanie sa v ONLINE priestore. Organizovanie stretávok, online vyučovanie pre študentov, organizovanie prednášok a videokonferencií. Vyzerá to presne ako na obrázku. Učiteľ vytvorí ONLINE UČEBŇU pomocou registrácie na stránke ZOOM.US, ktorá mu pridelí číslo ID a prípadne aj heslo. Naša učebňa Antre má číslo 231-557-6693, heslo vám pošleme tesne pred kurzom.


Videonávod

Ako nainštalujete ZOOM do počítača a prihlásite sa do našej učebne, kde bude prebiehať kurz? Prihlásiť sa môžete kedykoľvek, ale do vnútra učebne sa dostanete iba vtedy keď sa tam prihlási lektor, predtým to nie je možné. Ak si to chcete vyskúšať vopred, napíšte mi na palova@antre.sk alebo cez Facebook Alena Paľová.

Pre pohodlný priebeh kurzu je pre vás ideálne mať dva dva počítače, prípadne aj oba pripojené. Na jednom budete sledovať lektora a na druhom budete pracovať. Ak máte len jeden počítač, budete sa musieť prepínať medzi oknami, na čo sa samozrejme pri výučbe bude prihliadať aj s tým rátať.

Stiahnite si ZOOM

Kliknite na tento link alebo obrázok https://zoom.us/download#client_4meeting a na stránke ZOOM kliknite na tlačidlo Download. Program sa vám stiahne do počítača do priečinka Stiahnuté súbory, otvoríte ho a program nainštalujete a okamžite ho môžete vyskúšať.
Alebo si ho stiahnite priamo teraz kliknutím na tento link zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe postup inštalácie je vo videu.

Keď sa vám to podarí, otvorí sa vám toto okno a už len stačí kliknúť na modré tlačidlo Join a Meeting čo znamená prejsť na stretnutie.

V ďalšom okienku vyplníte číslo našej učebne 231 557 6693 kliknete na Join.

Ešte vyplníte heslo, ktoré vám tesne pred kurzom doručíme. Stlačíte Join Meeting.

Pripojenie kamery a mikrofónu

Odsúhlasíte pripojenie kamery a zvuku. A keď už budete v školiacej miestnosti a budete chcieť aby vás lektor a účastníci videli, kliknite na Start Video. A ak budete chcieť aby vás lektor počul, kliknite na tlačidlo Unmute, mikrofón sa zapne a bude vás počuť lektor aj ostatní účastníci. Je dôležité si uvedomiť, že pre zdarný priebeh výučby je potrebné, aby ste mali funkčný mikrofón, či už na notebooku externý mikrofon alebo najideálnejšie je mať slúchadlá s mikrofón, ktorých funkčnosť si pred kurzom overte napr. v programe Mikrofón, ktorý nájdete v Príslušenstve. Rozprávať môže vždy len jeden, akonáhle skočíte niekomu do reči, prestanete ho počuť. Treba s tým pri komunikácii rátať a snažiť sa nechať dohovoriť hovoriaceho. Po chvíľke komunikácie v skupine sa to každý intuitívne naučí ako sa ujať slova a kedy radšej mlčať alebo napísať cez Chat.

Zapnúť mikrofón
Zapnúť mikrofón
Vypnúť mikrofón
Vypnúť mikrofón
Zapnúť video
Zapnúť video

Zdieľanie obrazovky - Share Screen

Výučba bude prebiehať tak, že buď uvidíte tvár lektora, keď sa budeme rozprávať, alebo uvidíte obrazovku počítača lektora - lektor bude takzvane zdieľať svoju obrazovku a všetci uvidia čo robí a bude to komentovať slovne. Ak budete mať nejaký problém a nebudete si vedieť poradiť, lektor vás môže požiadať o zdieľanie vašej obrazovky, aby ste mu ukázali čo sa vám nedarí, prípadne aký je výsledok vašej práce. Obrazovku nemôžu zdieľať viacerí naraz, iba jeden človek. Až keď lektor vypne zdieľanie svojej obrazovky až potom môžete zdieľať svoju obrazovku vy kliknutím na tlačidlo Share Screen. A nakoniec musíte zdieľanie ukončiť stlačením na tlačidlo End share.

Chat - písomná komunikácia

Ak sa budete chcieť niečo spýtať a nebudete chcieť rušiť výučbu, napíšte lektorovi cez Chat, len čo ukončí vysvetľovanie, odpovie na vašu otázku.

Participants - Účastníci

Ak si budete chcieť pozrieť kto sú ďalší účastníci, kliknite na Partcipants.

Leave Meeting - Ukončenie stretnutia

Ak budete chcieť odísť z učebne, prerušiť stretnutie, kliknite na Leave Meeting. Ak sa budete chcieť vrátiť, znova sa bez problémov prihlásite.