Na kávičku s IT lektorom

Ďakujeme Vám za Vašu registráciu

na piatkové ukážkové hodiny zdarma.

Ako to bude prebiehať ? 

 1. Pozvánka - Každý utorok pošleme pozvánku na novú tému a odkaz na prihlásenie do ukážkového kurzu zdarma.

 2. Pripomienka - v piatok 1 hodinu pred kurzom pošleme pripomienku

 3. Kalendár tém a lektorov - na konci mesiaca Vám pošleme kalendár na ďalší mesiac

 4. Ukážkové hodiny budú prebiehať od 7.6.2024 do 6.9.2024, spolu 12 ukážkových hodín

 5. Z vybratých ukážkových hodín budeme robiť videozáznam, ktorý vám pošleme spolu s pozvánkou

Aktuálny kalendár

Videozáznamy z doterajších stretnutí 

Vám budeme priebežne posielať na email

Témy našich kurzov, z ktorých budeme postupne vyberať ukážky:

 • EXCEL I.,II.,III., FUNKCIE v Exceli, Kontingenčné tabuľky, Grafy, 
 • Power Query, Power Pivot, Power BI, Interaktívne Dashboardy, Scénare, Riešiteľ, Revízie, 
 • Makrá, VBA jazyk, Programovanie v JAVA, 
 • WORD, Hromadná korešpondencia, Obchodná korešpondencia, POWERPOINT,
 • Online komunikácia: OUTLOOK, MS TEAMS – online komunikácia, kalendár, tímy, kanály, OneDrive, Office 365, Google Formuláre, Zdieľanie dokumentov,
 • Grafika: Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, CorelDraw,
 • AI Umelá inteligencia.