ONLINE KURZY

PRIPRAVUJEME ONLINE KURZY

Individuálne ONLINE konzultácie

V prípade záujmu vám vieme poskytnúť aj individuálne konzultácie. Pred stretnutím sa dohodneme na témach o ktoré máte záujem, prípadne to napíšte už do prihlášky kurzu. Konzultácie spravidla trvajú kratší čas než skupinové kurzy a uskutočnia sa cez aplikáciu ZOOM. Konzultáciu uhradíte po kurze za absolvovaný čas konzultácie.

Témy konzultácií: Word, Excel, PowerPoint

Cena: 15 €/ hodinu (do ceny nebude zahrnutá úvodné zoznámenie a konzultácia k obsahu kurzu cca prvých 15 minút)