Adobe Photoshop I. základy

Vložte svoj text

Adobe Photoshop je profesionálny grafický program a editor, s ktorým vás hravou formou zavedieme do sveta grafiky. Photoshop je určený nielen na úpravu fotografií, ale aj na jej editáciu a výrobu grafických materiálov - vizitky, pozvánky, letáky, reklamné banery, návrhy webdesignu a iné. Photoshop vám umožní upraviť fotografie, urobiť retuš, farebnosť, môžete spájať fotografie alebo naopak môžete odstrániť zbytočné objekty.

Počítačový kurz Adobe Photoshopu pre začiatočníkov bude prebiehať dva dni.

Miesto kurzu: 

ANTRE Piaristická 2, Nitra, budova Stapringu

Lektorka kurzu: 

Zuzana Mihálková, profesionálna grafička

Grafička a fotografka. Má bohatú prax v oblasti zalamovania novín, kníh, brožúr, letákov, vizitiek ale aj ďalšieho spracovania fotografií, ktorému sa venuje už od r. 1993. Kurzy pod jej vedením sú plné praktických príkladov a rád, ktoré sú zárukou spokojnosti. Je veľmi praktická lektorka s veľkou trpezlivosťou, má veľmi pozitívny prístup ku začiatočníkom, ale so svojimi bohatými skúsenosťami vie poradiť a naučiť aj pokročilých. Má skúsenosti s lektorovaním študentov pri tvorbe študentských novín.

Obsah kurzu:

1. deň

 • Zoznámenie sa s Adobe Photoshopom
 • Otvorenie a ukladanie súborov
 • Popis základných nástrojov a okien
 • Práca so svetlom fotografie
 • Orezanie fotografie
 • Úprava veľkosti fotografie
 • Príprava fotografie na tlač a na web

2. deň

 • Retušovanie a oprava fotografie
 • Práca s výberom
 • Fotomontáž
 • Práca s textom vo fotografii
 • Vrstvy
 • Vytvorenie pozvánky (vizitky, plagátu)

Môžete si priniesť svoje fotografie. K dispozícii bude aj skener.