Ako hodnotíte priebeh kurzu? Malo zmysel ho absolvovať? Čo ste vedeli pred kurzom? Čo ste sa v kurze naučili, čo využijete vo svojom živote?
Ako hodnotíte lektora kurzu? Čo vám na kurze chýbalo?

Vyjadrenia účastníkov po Začiatočníckom kurze v Nitre - vlastnoručne napísaný email- Pozrite si vo fotogalérii

Primerané tempo, zodpovedané otázky tie isté i viackrát. Zmysluplné na 100%. Budem sa cítiť pri práci s počítačom trošku istejšia.
Super prístup, komunikatívnosť, schopnosť chápať i nepochopiteľné otázky. Nechýbalo mi nič. Najviac využijem Gmail.     4.4.2017

Pozitívny priebeh učenia, usmernenie a opakovanie úkonov, individuálny prístup.
Veľmi dobrý prístup lektorky, rešpektovanie osobnosti účastníka kurzu. Využijem posielanie správ a vyhľadávač Google.   13.11.2017

Pred kurzom som vedela používať počítač, ale všetky nastavenia robili kolegovia, ja som bola len užívateľ. Kurz hodnotím ako dobrý, malo zmysel ho absolvovať z dôvodu, že sa viem v programoch orientovať. Lektorka je veľmi trpezlivá a odborne na úrovni. Najviac využijem Word a Excel.   23.2.2017

Kurz je zaujímavý, nové veci som sa naučil. Lektor je dobrý. Chcel by som sa ešte zlepšiť v Exceli a zlepšiť v tabuľkách.    23.2.2017

Kurz hodnotím dobre, zaujímavo, trpezlivo. Lektorka - trpezlivá, pedagogické vlohy použité ako schopnosť zladiť rôzne schopnosti.   23.2.2017

Kurz na výbornú, veľkým prínosom. Lektor na 1.      23.2.2017

Príjemný priebeh kurzu. Určite ho malo zmysel absolvovať. Rozšírila som si vedomosti. Skvelá lektorka. Príjemná osoba. Nič mi nechýbalo. Chcem sa naučiť vyššie verzie Word, Excel.   23.2.2017

Zopakovala som si prácu v programoch a som v nich istejšia. Lektorku hodnotím pozitívne. 23.2.2017

Pre kurzom som vedela veľmi málo. Malo zmysel ho absolvovať preto, lebo som sa naučila samé nové veci, o ktorých som nemala ani predstavu. 
Ako hodnotím lektorku? Veľmi dobrá spokojnosť. Nechýbalo mi nič. Som spokojná. Zatiaľ neviem, čo využijem v praxi, záleží podľa zamestnania.    23.2.2017

Áno, malo zmysel ho absolvovať, budem si vedieť veľa vecí vybaviť sama. Kurz bol výborný. Dobrá atmosféra na hodinách. Citlivý prístup lektora. Nechýbalo mi nič. Najviac využijem získavanie informácií, zábavy a chcela by som sa zdokonaliť v písaní.  23.2.2017

Vynikajúci prístup, trpezlivosť, priateľská atmosféra, super Alenka! Ktoré poznatky využijem v praxi? Ktoré nezabudnem a budem schopná si obnoviť (písanie).   23.2.2017