Na kávičku s IT lektorom

Témy našich kurzov

Témy našich kurzov, z ktorých budeme postupne vyberať ukážky:

EXCEL I.,II.,III., FUNKCIE v Exceli, Kontingenčné tabuľky, Grafy,

Power Query, Power Pivot, Power BI, Interaktívne Dashboardy, Scénare, Riešiteľ, Revízie,

Makrá, VBA jazyk, Programovanie v JAVA,

WORD, Hromadná korešpondencia, Obchodná korešpondencia, POWERPOINT,

Online komunikácia: OUTLOOK, MS TEAMS – online komunikácia, kalendár, tímy, kanály, OneDrive, Google Formuláre, Zdieľanie dokumentov,

Office 365, OpenOffice, LibreOffice, Apple MacOS

Grafika: Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, CorelDraw,

AI Umelá inteligencia.