Kurzy pre samosprávu, pre členov AVS-RVC

Word III.A pre pokročilých

Vložte svoj text

Cieľová skupina:

pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

Termín školenia: dohodou

Miesto:

- V zasadačke vášho úradu. Lektor príde k vám s mobilnou notebookovou učebňou.
- ANTRE SK, budova Stapring - zasadačka, 3. poschodie. blok A vľavo, Piaristická 2, 949 01 Nitra

Čas: 

prezentácia: od 8:30 hod. začiatok kurzu: 9:00 hod. koniec: cca 15:00 hod.

Cieľ kurzu:

Word je šikovný nástroj aj na tak náročné veci ako sú noviny, plagáty, letáky. Mnoho ľudí Word nepozná pokročilé možnosti Wordu a hľadá na tvorbu plagátov či novín iné nástroje iba preto, že Word dostatočne nepozná. Cieľom kurzu je ukázať vám práve tieto možnosti ako si poradiť s Wordom pri tvorbe obecných novín a ďalších prezentačných materiálov na profesionálnej úrovni.

Predpoklad účastníka:

Kurz je vhodný pre tých, ktorí používajú Word na mierne pokročilej úrovni a Word používajú denne. Typografická norma. Jednoduché princípy tvorby krásnej grafiky. Obecné noviny. Výročné správy. Plagáty, letáky, vizitky. Zmenšovanie dokumentov

Lektorka: 

Ing. Alena Paľová - Školiace stredisko ANTRE

Program

Úprava užívateľského prostredia

 • o vlastné panely s nástrojmi, pridanie príkazov, odobratie príkazov z panelu
 • o vlastné tlačidlá pre príkazy
 • o vloženie a odstránenie panelu s nástrojmi, ich presun

Vyhľadávanie a zámena textu

 • o pomocou zástupných znakov
 • vyhľadanie konkrétne naformátovaného textu 

Tabulátory II.

 • vytvorenie vlastných zarážok tabulátora
 • použitie vodiacich liniek - automatické vybodkovanie jedným kliknutím na tabulátor

Odrážky a číslovanie

 • vlastné odrážky
 • prispôsobenie číslovania
 • viacúrovňové číslovanie

Stĺpce II.

 • rozdelenie dokumentu na stĺpce
 • rôzne šírky stĺpcov
 • vloženie zlomu stĺpca

Sekcie, zlomy strán

 • ako dosiahnuť v jednom dokumente rôzne nastavenia strán (orientácie, okrajov, orámovania)

Šablóny

 • o ako zrýchliť prácu pomocou používania šablón
 • o použitie existujúcich šablón
 • o vytvorenie novej vlastnej šablóny

Poznámky pod čiarou, vysvetlivky

 • vloženie poznámky pod čiarou
 • vloženie vysvetliviek na koniec dokumentu

Hromadná korešpondencia - listy, štítky, obálky

 • formulárové listy, obálky, štítky, adresár
 • výber príjemcov na základe stanovených kritérií
 • zlučovacie polia
 • zlúčenie do tlačiarne, elektronickej pošty, súboru

Súbežné porovnanie dvoch dokumentov
Tímová práca pri vytváraní dokumentov

 • vytvorenie vnorených dokumentov - spájanie dokumentov od rôznych autorov
 • revízia - sledovanie zmien vykonaných rôznymi používateľmi

Zabezpečenie dokumentu
Konvertovanie do PDF, RTF formátu

 • Vytvorenie pdf dokumentu z textového súboru alebo tabuľky, ktorý sa bežne používa pri prezentácii na internete a je to neprepisovateľný súbor. Verzia PDF, kde ju nájdete.
 • Ako vybrať z pdf dokumentu len jeho časť, len vybrané strany a uloženie vybraných strán do nového dokumentu. 

Poplatok za kurz zahŕňa: 

 • honorár lektorky, občerstvenie (káva, čaj, voda), obed a režijné náklady.

Účastníci kurzu dostanú: 

 • CD, na ktorom budú príručky ku kurzu, 
 • DVD s videopoznámkami z kurzu, poznámkový blok a pero.
 • Na záver kurzu obdržia CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu.

Minimálny počet na uskutočnenie kurzu sú 4 osoby.

Poplatok za PC kurz: 49 €/osobu