Počítačové kurzy 
PRE SAMOSPRÁVU

pre obce, mestá, školy, inštitúcie, členov AVS - RVC

Ponuka kurzov Antre

Minimálny počet účastníkov kurzu 6 osôb. Maximálny 12 osôb.

Excel I. základný - vzorce, zamykanie vzorcov, kopírovanie, formátovanie tabuľky, úprava pred tlačou, nastavenie hlavičky a päty, základné funkcie suma, priemer, minimum, maximum

Tvorba a úprava tabuľky, základné vzorce a funkcie, prepojenia tabuliek, formáty čísel

39€

Excel II.A mierne pokročilý - zoraďovanie, filtrovanie, podmienené formátovanie, funkcia nájsť a nahradiť, odstraňovanie duplicít, grafy

Nástroje Excelu na praktické riešenia úloh z praxe - rozpočet, pracovný výkaz, databáza obyvateľov, platy a odvody, evidencia majetku, kalkulácie

49€

Excel II.B mierne pokročilý - medzisúčty, kontingenčné tabuľky, overenie údajov, text na stĺpce, zabezpečenie dokumentu, funkcia IF

Nástroje Excelu na praktické riešenia úloh z praxe - rozpočet, pracovný výkaz, databáza obyvateľov, platy a odvody, evidencia majetku, kalkulácie

49€

EXCEL III. pokročilý - funkcie rozhodovacie IF, AND, OR, vyhľadávacie VLOOKUP, MATCH, textové LOWER, PROPER, UPPER, CONCATENATE, TRIM, VALUE, štatistické COUNTIF, Nástroj TEXT na stĺpce, pokročilé grafy.

Praktické riešenia úloh z praxe - rozpočet, pracovný výkaz, databáza obyvateľov, platy a odvody, evidencia majetku, kalkulácie a aplikácia jednotlivých funkcií Excelu

49€

WORD II. - mierne pokročilý

Praktické riešenie problematických prípadov vo Worde. Dlhé dokumenty. Pravidelne sa opakujúce dokumenty. Vkladanie obrázkov a obtekanie textu. Práca s tabuľkami. Kopírovanie z Excelu do Wordu. Vytváranie PDF.

49€

Word III. - pre pokročilýchWord III

Cieľom je predviesť skúseným používateľom Wordu jeho široké možnosti pri práci s dlhými dokumentmi, pri tímovej spolupráci na vytváraní dokumentov, zjednodušiť prácu pomocou používania šablón

49€

PowerPoint - prezentácie, bannery, videá

Tvorba jednoduchých plagátov na obecné podujatie, jeho tlač alebo prezentácia na internete. Rýchle vytvorenie videa z fotiek, sprevádzaného hudbou a jeho uloženie na youtube a zdieľanie cez emaily a facebook - zaujímavá prezentácia samotného mesta, obce, zrealizovanej akcie.  Vytvorenie prezentácie na poradu, prednášku. Pútavá prezentácia konkrétneho projektu na zastupiteľstve alebo občanom. Rýchle vytváranie informačných bannerov (fotka s textom), vianočných či veľkonočných pozdravov na odosielanie emailom.

49€

Outlook - elektronická pošta, kalendár, úlohy

Odosielanie, prijímanie a triedenie pošty. Spravovanie kontaktov. Automatické triedenie pošty cez pravidlá pre správy. Vkladanie automatického podpisu. Vyhľadávanie a zoraďovanie správ. Vkladanie príloh a fotiek do mailu. Vyžiadanie potvrdenia o prečítaní mailu. Nastavenie automatickej odpovede počas dovolenky. Odosielanie veľkých súborov cez uschovňu. Vkladanie udalostí do kalendára. Plánovanie schôdzky pomocou kalendára. Rezervácia zasadačky na diaľku.

49€

Adobe Photoshop I.

Grafický program na úpravu fotografií - retušovanie, orezávanie, fotomontáž. Tvorba plagátov, vizitiek, internetových bannerov, podkladov pre publikácie. Vhodné pre každého kto pripravuje podklady na tlač a na internetovú stránku.

55€

Adobe InDesign

Profesionálny program na prípravu dokumentov do tlače. Program na tvorbu obecných novín a publikácií.

55€

Adobe Illustrator

Profesionálny program na tvorbu plagátov, bannerov, vizitiek, 

55€

WordPress I.

základy tvorby webu v redakčnom systéme WordPress a jeho úprava

55€