Kurzy Antre pre verejnosť 2023

Online komunikácia a spolupráca cez MS Teams 

Rozsah: 8 vyučovacích hodín, 1 deň

Cieľ kurzu:

Microsoft Teams je aplikácia na komunikáciu a spoluprácu v tíme. Prostredníctvom nej môžeme medzi jednotlivými účastníkmi volať, chatovať, zdieľať súbory alebo obrazovku počítača a tým byť plnohodnotne pripravený na komunikáciu online. Ukážka práce so zdieľanými súbormi vo Onedrive a práca s online MS Word, MS Excelom a MS Forms.

Rozsah: 8 vyučovacích hodín (1 vyuč. hodina = 45 min.)

Časový harmonogram: 9.00 – 15.30 h

Učebné osnovy kurzu:

Teams,

 • Úvodné informácie o aplikácii Microsoft Teams
 • Nastavenie a prispôsobenie tímu
 • Spolupráca v tímoch a kanáloch
 • Práca s príspevkami a správami
 • Nahratie a vyhľadanie súborov
 • Začatie konverzácií a hovorov
 • Spravovanie schôdzí
 • Nastavenie živých podujatí a účasť na nich
 • Preskúmanie aplikácií a nástrojov
 • Správa rozvrhov tímu s aplikáciou Zmeny
 • Správa informačného kanála aktivity
 • Teams na cestách

OneDrive a MS Office 365

 • Spravovanie súborov, nahrávanie na OneDrive a naopak ukladanie do počítača
 • Zdieľanie súborov a zdieľanie priečinkov.
 • Synchronizácia a výhody a systém práce pri využívaní zdieľaných súborov v Exceli a Worde
 • Vytvorenie zdieľanej tabuľky v Exceli a jej naplnenie viacerými užívateľmi
 • Vytvorenie zdieľaného dokumentu a jeho písanie viacerými účastníkmi v reálnom čase.
 • Zabezpečenie súborov, ochrana a obnovenie

MS Forms – tvorba formulárov a dotazníkov

Vysokoefektívny nástroj na vytváranie dotazníkov, testov, zber údajov, tvorbu prihlášok na akékoľvek podujatie

 • nastavenia formulára, typy formulárov
 • analýza výsledkov, export do Excelu
 • možnosti zdieľania a distribúcie formulárov
 • integrácia MS Forms do MS Teams

Cena kurzu: 75 €/osobu. Cena je konečná, nie sme platiteľom DPH

Nitra - 17.4.2023 - 22.5.2023
Kurz: MS OFFICE KOMPLET
Rozsah: 120 h, 17 dní

Windows 10, MS Word I, MS Word II, MS Word III, MS Excel I, MS Excel II, MS Excel III, MS PowerPoint I., MS PowerPoint II., MS Outlook - e-mail, adresár, MS Outlook - kalendár, úlohy, Office 365: práca s OneDrive, Zdieľanie dokumentov, Formuláre - online ankety, online Word, Excel, PowerPoint, Online komunikácia - MS Teams, Zoom, Skype. Súčasťou kurzu je aj workshop "Ako si napísať kvalitný životopis a motivačný list" s kariérnou poradkyňou. Výstupom bude váš profesionálne spracovaný životopis a vzor motivačného listu.

Tento kurz neobsahuje modul Úradná a obchodná korešpondencia.
Termíny výučby: 17.4. - 25.4., 2.5. - 5.5., 9.5. - 12.5., 18.5. - 22.5.2023

Cena kurzu: 660 €/osobu. Cena je konečná, nie sme platiteľom DPH 

Nitra - 17.4.2023 - 26.5.2023
Kurz: MS OFFICE + ÚRADNÁ A OBCHODNÁ KOREŠPONDENCIA
Rozsah: 120 h, 17 dní

Vybrať si môžete z nasledujúcich modulov kurzu:
Úradná a obchodná korešpondencia - Normalizovaná úprava úradných a obchodných listov podľa normy STN 88 6101, STN 01 6910. Najčastejšie druhy úradných písomností. Štruktúra úradného a obchodného listu: Záhlavie, Adresové pásmo, Odvolávacie údaje, Text listu, Ukončenie listu - pečiatka, podpis, prílohy, rozdeľovník, Dopĺňajúce údaje. Rozdielnosť v úprave a štruktúre osobného a súkromného listu. Príklady najbežnejších písomností. Podrobný popis kurzu Úradná a obchodná korešpondencia tu.

Windows 10, MS Word I, MS Word II, MS Word III, Workshop "Ako si napísať kvalitný životopis a motivačný list", MS PowerPoint I., MS PowerPoint II., MS Outlook - e-mail, adresár, MS Outlook - kalendár, úlohy, Office 365: práca s OneDrive, Zdieľanie dokumentov, Formuláre - online ankety, online Word, Excel, PowerPoint, Online komunikácia - MS Teams, Zoom, Skype.
Tento kurz neobsahuje moduly Excel I,II,III.

Termíny výučby: 17.4. - 25.4., 11.5. - 12.5., 18.5. - 26.5.2023

V prípade záujmu o tento kurz volajte 0905 562 910 alebo píšte na alena.palova@gmail.com

Miesto konania: ANTRE SK, Piaristická 2, Nitra, prízemie vpravo

Cena kurzu: 660 €/osobu. Cena je konečná, nie sme platiteľom DPH